Autor Wątek: 22.06.2024 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO  (Przeczytany 158 razy)

Xavaris i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1512
22.06.2024 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« dnia: 11 Czerwca 2024, 10:56:47 »
22.06.2024 - Kaczory
"Strzelamy na bojowo" PIRO,
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


REGULAMIN

1. Cel zawodów: celem zawodów PIROjest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- propagowanie kultury fizycznej poprzez:
?   Wysiłek fizyczny,
?   Dodatkowe obciążenie,
?   Pozycje wymuszone,strzelanie za zasłony

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Szepelak, tel. 691 513 573
3. Termin i miejsce zawodów: 22.06.2022 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

BROŃ:   
Pistolet
?   Zabronione jest zakładanie i używanie urządzeń ułatwiających szybszą
wymianę magazynka (tzw. lejków) o szerokości większej niż 36 mm licząc od
krawędzi zewnętrznych
?   Broni wyposażonej w jakiegokolwiek rodzaju kompensatory, w tym lufy
z portingiem oraz lufy hybrydowe. Nie dotyczy konstrukcji gdzie porting lufy
wykonany jest fabrycznie, a dany model jest ogólnie dostępny.
?   Broni wyposażonej w nakładki na język spustowy.
?   Broni wyposażonej w kolby lub chwyty przednie.
?   Broni wyposażonej w urządzenia umożliwiających podparcie palca (thumbrest) lub
szybsze przeładowanie broni (sidleracker).
i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo lub funkcjonowanie
broni

UWAGA: Przyrządy celownicze mogą zwierać wstawki trytowe, światłowody, białe
kropki, ramki, kolimator x1

6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA:
KABURY I ŁADOWNICE
Zgodnie z ideą konkurencji PIRO, oporządzenie zawodnika w czasie zawodów
nie powinno odbiegać, od przeznaczonego do skrytego noszenia broni, kabury i ładownice muszą spełniaćnastępujące kryteria:
?   Kabura i ładownice muszą być zamocowane na pasie, który
przechodzi przez minimum trzy szlufki na wysokości pasa zawodnika
?   Kabura musi zakrywać język spustowy tak, aby manipulacja nim nie była
możliwa,
?   Jeżeli kabura i ładownice posiadają zapięcie, musi być ono używane
?   Kabura i ładownice muszą być umiejscowione tak, aby środek kabłąka
spustowego broni włożonej do kabury lub środek ładownicy znajdował się na
środkowej linii ciała.
?   Broń i wyposażenie musi być ukryte pod ubraniem.W trakcie odprawy, sędzia sprawdza zgodnośćwyposażenia z regulaminem. Zawodnik odchylaręce od ciała, tworząc kąt 90°, przez co ubiór sięlekko unosi. Po uniesieniu ręki, żadna część broni
z kaburą włącznie nie może być widoczna. Tą samączynność powtarza się dla ładownicy.
?   Printing, czyli obrys broni schowanej pod ubraniem
jest dozwolony
Magazynki pistoletowe 1 w broni i 2 szt. Ładownice. Załadowane maksymalnie 10 nabojami

7. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

8. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:20
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:25

Tor 1 - oś 100 m.
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje tarcze T1, T2 następnie przemieszcza się do zasłony 1 za zasłony (maksymalnie może być widoczne 1/3 sylwetki zawodnika) ostrzeliwuje tarcze T3, T4, T5. Następnie przemieszcza się do zasłony 2 za zasłony ostrzeliwuje tarcze T6, T7, poper P1 t tarcze T8. Następnie zawodnik przemieszcza się do zasłony 3 i ostrzeliwuje popery P2 i P3.
Ilość strzałów 19
3 NS

Tor 2 - oś środkowa
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik nie opuszczając wyznaczonej strefy ostrzeliwuje tarcze i popery w sekwencji taktycznej T1, T2, T3, T4, T5, T6, P1, P2, P3, P4.
Ilość strzałów 16
3 No Shoot (NS)

Tor 3 - oś 25m.
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik nie opuszczając wyznaczonej strefy ostrzeliwuje w sekwencji taktycznej poper P1. Poper P1 aktywuje kiwak S1 który musi zostać trafiony 2 razy, po czym ostrzeliwuje tarcze T1, T2, T3, i popery P2 i P3.
Ilość strzałów 11
3NS

UWAGA !!
Wszystkie tarcze papierowe ostrzeliwujemy 2 razy każdy dodatkowy strzał będzie skutkować Procedurą. Każdy nietrafiony strzał to MISS.
9. Zawody dla członków klubu i gości tylko posiadających broń własną.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich3torach, trzy składy po 10 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji
Obowiązują ochronniki słuchu okulary ochronne.Broń krótka w kaburze.

10. W przypadku dysfunkcji broni, zawodnik ma 120 sekund na usuniecie dysfunkcji i kontynuowanie konkurencji w przypadku przekroczenia czasu sędzia przyzna DNF (Did not Finish).

11. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich
- funkcjonariusze służb mundurowych III PR

12. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.

13. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

14. Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

15. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych Torach.
O zajętym miejscu będzie decydowałczas przebiegu Toru.
Na czas przebiegu toru składa się rzeczywisty czas przebiegu mierzony Timerem + czas dodatkowy wynikający z trafionych stref na tarczy, nie trafionych stref, trafionych NS ewentualnie powiększony o Procedure lub D.K. P.
                               A        C             D     MISS       N/S      NT      Proc.    D.K.P.
Sekundy karne    x 0 s    x 1,5 s    x 3 s    x 5 s    x 5 s    x 5 s    x 3 s    x 20 s

W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

16. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

17. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 30).

18. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

19. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
19.1 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego oraz do publikacji wizerunku, które będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Klubu.
19.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach

20. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów,
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

21. Przepisy porządkowe i  zasady bezpieczeństwa
21.1 Telefony komórkowe zawodników muszą być wyłączone lub wyciszone.
21.2 Podczas trwania rozgrywki zawodnicy niebiorący w niej udział nie mogą zajmować wolnych stanowisk oraz przebywać w bliskiej odległości lub pośród strzelających zawodników.
21.3 Podczas zawodów, (niezależnie od innych zapisów w regulaminie strzelnicy) broń na terenie strzelnicy oraz pomiędzy stanowiskami strzeleckimi, zawodnicy przenoszą w pokrowcach i futerałach.
21.4 Broń można wyjąć lub schować do futerału tylko na wyraźne polecenie sędziego stanowiskowego.
21.5 Flagi bezpieczeństwa wyprodukowane z pomarańczowo-fluorescencyjnego materiału lub podobnie błyszczącego muszą być stosowane we wszystkich jednostkach broni poza czasem, gdy dozwolone jest wyjęcie flagi zgodne z przepisami lub poleceniem sędziego.
21.6 Flaga bezpieczeństwa musi mieć element, który umożliwia włożenie go do komory tak, aby pokazać, że komora jest pusta.
21.7 Zamek musi być otwarty w celu potwierdzenia, że broń została rozładowana.
21.8 Jeśli flaga bezpieczeństwa nie została użyta zgodnie z tym przepisem, Sędzia musi udzielić OSTRZEŻENIA instruując zawodnika o konieczności użycia flagi bezpieczeństwa, a jeśli Sędzia stwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika bezpieczeństwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać ZDYSKWALIFIKOWANY

21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Ilość miejsc
30 zawodnicy + sędziowie 9 (każdy tor 3 sędziów).

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie do 20.06.2024 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
Brak wpłaty do zakończenia rejestracji spowoduje wycofanie zawodnika z zawodów.

« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 10:17:30 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

ano

  • Wiadomości: 79
Odp: 22.06.2024 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2024, 21:32:42 »
 Zainteresowani uczestnictwem powinni zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe, tak aby potem nie było zaskoczenia, że sędzia nie dopuści zawodnika do startu.
Radze wziąć pod uwagę że:
- Kabura i ładownice muszą być zamocowane na pasie, który przechodzi przez minimum trzy szlufki na wysokości pasa zawodnika
- Broń i wyposażenie musi być ukryte pod ubraniem.W trakcie odprawy, sędzia sprawdza zgodność wyposażenia z regulaminem. Zawodnik odchyla ręce od ciała, tworząc kąt 90°, przez co ubiór się lekko unosi. Po uniesieniu ręki, żadna część broni z kaburą włącznie nie może być widoczna. Tą samą czynność powtarza się dla ładownicy.

Proszę się upewnić czy wszelkiego typu pasy do IPSC, wieszaki na broń i inne czysto sportowe wynalazki (które nie mają zastosowania w codziennym noszeniu broni) spełniają wymogi regulaminu.

https://defendu.club/pl/blog/kabura-do-idpa

Proponuję zajrzeć do przepisów PiRO. Są tam (pkt.14) zdjęcia pokazujące prawidłowe umiejscowienie broni. Punkt 11.3 i 11.4 opisują kabury i ładownice. www.piro.org.pl

Leon

  • Wiadomości: 8
Odp: 22.06.2024 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2024, 10:54:32 »
Panowie, ja nie widzę tych zawodów na stronie ?rejestracja?. To problem tylko u mnie, czy już nie ma miejsc ?
Nie musisz ludziom pokazywać środkowego palca, jeśli wskazujący trzymasz na spuście.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1512
Odp: 22.06.2024 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2024, 14:14:58 »
Rejestracja rusza po północy
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.