Autor Wątek: 23.06.2024 - Kaczory - 195. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 532 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
23.06.2024 - Kaczory - 195. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« dnia: 06 Czerwca 2024, 15:25:20 »
23.06.2024 - Kaczory -
195. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 506 121 820, e-mail: prezes@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 23.06.2024 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "e" i "f")

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 9:40
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:45
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Planowane jest rozegranie 6 konkurencji strzeleckich.

a) Psp-10 - Odwrotność
Pistolet lub rewolwer sportowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 180 sek.
celujemy do możliwie najniższej wartości pola tarczy, czyli, 1 po czym wybieramy najlepszych 10 przestrzelin z 13 metodą liczenia będzie odwrotność, czyli odliczamy wartość przestrzeliny od najwyższej wartościi tarczy czyli 10.
Trafienie 1 = 9 pkt.,
Trafienie 2 = 8 pkt.,
Trafienie 3 = 7 pkt., itd.
10W jak i 10 zwykła traktowana będzie, jako 0 pkt.
brak przestrzeliny w tarczy liczone jest 0 pkt.
- strzelać można z jednej ręki lub obu rąk.
Klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni.

b) Rozkoszny maluch (broń kolekcjonerska)
Strzelamy z pistoletów kolekcjonerskich centralnego zapłonu o kalibrze nie przekraczającym 6,35 mm i lufie nie przekraczającej 7 cm, jak np.  CZ 92, FN Browing Baby, MAUSER 1910, WALTHER TP, OWA, Bayard 1923, Bernadelli 68, Armi Galesi Mod. 9, SM 11, CZ 45, Taurus PT51, TK Korowin, STEYR 1919, Beretta 950B,  FN 1904, Unique 10, DUO, itp.  do tarczy TS-2 na dystansie ok. 10 m. z pozycji stojącej strzelając z jednej ręki lub oburącz. Oddajemy 3 strzały próbne w czasie 60 sek. Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów w czasie 150 sek. i z 13 przestrzelin oceniamy 10 najlepszych przestrzelin. Maksymalny wynik 100 pkt.
broń i amunicja własna

c) Od prawej do lewej (oś 50 m.)
Strzelanie siedząc przy stoliku  na czas z pistoletu do 4 tarcz idpa i 4 poperów.
Pistolet centralnego zapłonu, ilość amunicji 12 szt. (2 magazynki po 6 szt.)
Po załadowaniu magazynków kładziemy na stole pistolet z cofniętym zamkiem i wyjętym znacznikiem bezpieczeństwa, a obok dwa magazynki
Zawodnik po sygnale timer wkłada magazynek i po przeładowaniu ostrzeliwuje tarcze idpa i popery znajdujące sie po jego prawej ręce trzymając pistolet w prawym ręku,
po wystrzeleniu amunicji zawodnik zmienia magazynek i strzela do celi po lewej stronie trzymając pistolet w lewej ręce.
Pomyłka rąk w trakcie strzelania daje dodatkowo 30 sek. za każdy strzał.
Do czasu ukończenia konkurencji doliczane będzie:
miss +5 sek.
C +1,5 sek.
D +3 sek.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) Biatlonki
Karabin sportowy w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Oddajemy 20 strzałów siedząc przy stoliku z jedną podpórką do biatlonek znajdujących się w odległości ok. 95 m.
W przypadku identycznej ilości trafień decydują trafienia w ostatniej serii.
Czas konkurencji 15 min.
Wygrywa ten zawodnik, który odda więcej celnych strzałów.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

e) Ksp-10 - statyka (tylko strzelnica Wyszków)
Karabin sportowy zasilany amunicją bocznego zapłonu w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
- 5 próbnych strzałów do tarczy Ts-1 w czasie 5 minut.
- po ocenie strzałów próbnych zawodnik oddaje dwie serie oceniane,
   po 5 strzałów do tarczy Ts-1 w czasie 10 minut każda z serii.
- maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100
- postawa stojąca, nie dopuszczone są podpórki i pastorały.
Broń i amunicja własna.

f) Psp-20 - statyka tylko Wyszków
Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu w kalibrze 22LR
- 5 próbnych strzałów do tarczy Ts-4 w czasie 5 minut.
- po ocenie strzałów próbnych zawodnik oddaje dwie serie oceniane,
   po 10 strzałów do tarczy Ts-4 w czasie 10 minut każda z serii.
- maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 200
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk.
Broń i amunicja własna.

5. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

6. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych
- sympatycy sportów strzeleckich

7. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
7.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość"oraz innych niezbędnych danych nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.
7.2 Osobostarty niezbędne do przedłużenia licencji na rok kolejny uzyskają zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą.

8. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
8.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego w trakcie trwania rejestracji zostaną usunięte z zawodów. Zawodnicy którzy opłacili startowe i nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com
Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy wykonać w swoim panelu (link znajduje się w mailu z informacją o rejestracji).

9. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

10. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy.

11. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 70)

12. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

13. Zagrożenie COVID 19
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych.
W szczególności informujemy że:
a) na stanowisku strzeleckim mogą być obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany przez sędziego,
b) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego,
a) obowiązuje dezynfekcja rąk osób wchodzących na teren strzelnicy i wychodzących z obiektu,
a) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia,
b) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
14.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiefo 21/34.
14.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych ? prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
14.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
14.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego ? przetwarzane będą w celu organizacji zawodów ? prowadzenie klasyfikacji.
14.5 Dane: wizerunek ? przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
14.6 Dane osobowe ? klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
14.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
14.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
14.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
14.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

15. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie do 20.06.2024 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
Brak wpłaty do zakończenia rejestracji spowoduje wycofanie zawodnika z zawodów.

« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2024, 10:12:22 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
Odp: 23.06.2024 - Kaczory - 195. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2024, 22:51:06 »
W niedzielę, 23.06.2024 po raz ostatni przed wakacjami spotykamy się na kontynuacji cyklicznych, tym razem już 195. zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

Psp-10- Odwrotność
10:00
- 10, 11, 12, 13
10:20 - 15, 34, 35, 36
10:40 - 14, 19, 20, 28
11:00 - 17, 18, 31, 38
11:20 - 32, 33, 46, 48
11:40 - 37, 39, 40, 41
12:00 - Przerwa na posiłek
12:30 - 42, 43, 49, 50
12:50 - 52, 54, 55, 56
13:10 - 58, 60, 65, 66
13:30 - 57, 59, 61, 62
13:50 - 63, 64, 67, 68

Rozkoszny maluch
10:00
- 15, 16
10:20 - 37, 42
10:40 - 49, 56
11:00 - 19, 20
11:20 - 17, 18
11:40 - 57, 58
12:00 - Przerwa na posiłek
12:30 - 59, 61

Od prawej do lewej
10:00
- 17, 18, 19, 20, 28
10:25 - 10, 11, 16, 29, 31
10:50 - 32, 33, 34, 35, 37
11:15 - 39, 40, 41, 42, 43
11:40 - 38, 46, 48, 49, 52
12:05 - 54, 55, 56, 57, 58
12:30 - Przerwa na posiłek
13:00 - 59, 61, 62, 63, 64
13:25 - 67, 68
13:50 - 65, 66

Biatlonki
10:00
- 14, 31, 32, 33
10:25 - 12, 13, 17, 18
10:50 - 10, 11, 16, 36
11:15 - 28, 34, 35, 37
11:40 - 19, 20, 42, 43
12:05 - 39, 41, 46, 48
12:30 - Przerwa na posiłek
13:00 - 49, 50, 51, 57
13:25 - 52, 54, 55, 56
13:50 - 58, 59, 60, 61
14:15 - 62, 63, 64, 65
14:40 - 67, 68
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2024, 22:05:01 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.