Autor Wątek: 14.07.2024 - Kaczory - Zawody taktyczno - strzeleckie  (Przeczytany 495 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
14.07.2024 - Kaczory - Zawody taktyczno - strzeleckie
« dnia: 29 Czerwca 2024, 10:59:59 »
14.07.2024 - Kaczory
Zawody taktyczno - strzeleckie
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

REGULAMIN
1. Cel zawodów: celem zawodów taktyczno-strzeleckich jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- propagowanie kultury fizycznej poprzez:
-   Znaczny wysiłek fizyczny,
-   Dodatkowe obciążenie,
-   Pozycje wymuszone,strzelanie za zasłony

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Szepelak, tel. 691513573, e-mail: tszepelak@gmail.com

3. Termin i miejsce zawodów: 14.07.2024 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.
5. WYMAGANIA SPRZĘTOWE przeczytaj uważnie:
Nie można używać:
- Cross-draw,
- Wieszak,
- Speedholster,
- Race holster,
- I podobnych w tym: podramiennych i montowanych na kamizelce. Nie można również używać kabur, które nie zakrywają:
- W przypadku pistoletów - zamka do wysokości 1,25 cm poniżej wyrzutowego (z wyjątkiem kabur typu Yaqui), oraz
- W przypadku rewolwerów - bębna do wysokości 1,25 cm poniżej tylnej części bębna nabojowego

Wyposażenie zawodnika zalecane:
a) Ochraniacze słuchu,
b) Ochraniacze wzroku,
c) Ubiór dowolny - rekomendowany ubiór długimi rękawami i nogawkami -wytrzymały na zabrudzenia, przetarcia, zamoczenia, (rekomendowaneochraniacze łokci i kolan). Dopuszczenie innego stroju leży w gestii Sędziego Głównego zawodów,
d) Lekka kamizelka taktyczna,
e) Kabura do broni krótkiej,
f) Pas do broni długiej,
g) Pokrowce na magazynki do używanego rodzaju broni (pistolet, karabin)
h) Worek zrzutowy lub inny pokrowiec na zużyte magazynki na zawodach obowiązuje wymiana taktyczna magazynków !!
i) Rękawiczki wymagane do konkurencji z uwagi na możliwość skaleczenia przy przenoszeniu

UWAGA: Zawodnik nie może zmieniać konfiguracji wyposażenia podczas zawodów.

BROŃ:   
-   Pistolet/rewolwer: w kaliber od 9mm Para do 11,43 mm., dowolne przyrządy celownicze (mechaniczne, kolimatorowe i holograficzne).
-   Karabinek: nabój pośredni (z wyłączeniem 9x19mm para - karabiny PCC niedozwolone, pistolety maszynowe niedozwolone), dowolne przyrządy celownicze (mechaniczne, kolimatorowe i holograficzne, powiększalniki, lunety). Dozwolone: - modyfikacje spustu, - powiększone manipulatory, - latarki, kompensatory, tłumiki, - modyfikacje chwytu (w tym przedniego) broni zwiększające jego przyczepność, - przeniesiony (przedłużony do wysokości języka spustowego) zwalniacz zamka lub magazynka, - wskaźniki laserowe (DBALL), - łączniki magazynków, - magazynki o pojemności większej niż 30 nb., lub innej, zgodnie z decyzją Sędziego Głównego zawodów, - dwójnogi i inne urządzenia do podpierania broni (włącznie z chowanymi w chwycie przednim), - powiększające nakładki typu magwell.

UWAGA: Wszystkie wykonane modyfikacje nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo używania broni!

6. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

7. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:20
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:25

Tor 1 - oś 100 m.
Broń rozładowana na stanowisku A. Na Sygnał timera zawodnik podnosi skrzynie amunicyjną i biegnie pod wiatę do części socjalnej pobiera do skrzyni amunicje zostawiona w pudle przed startem i biegnie ze skrzynią na oś 100 m. Po dobiegnięciu ładuje magazynek 10 nabojami i ostrzeliwuje tarcze od T1 do T5. Amunicji może być w skrzyni dowolna ilość i zawodnik może doładować dodatkowy magazynek i dostrzelać tarcze.  Każda tarcza ma być ostrzelana minimum 2 razy. Po ostrzelaniu karabinem rozładowuje karabin (odpięty magazynek komora nabojowa pusta karabin odłożony), bierze skrzynie amunicyjna i biegnie pod wiatę na osi 100 m. ładuje do skrzyni amunicje do pistoletu i biegnie na stanowisko B ładuje magazynki i ostrzeliwuje tarcze T6 do T11. Tarcze muszą być ostrzelane minimum 2 razy. Do wyniku liczą się dwie najlepsze przestrzeliny.
Minimalna ilość strzałów 10 karabin i 12 pistolet
4 NS

Tor 2 - oś środkowa
Broń rozładowana Stanowisko A, po sygnale timera zawodnik biegnie do punktu i wykonuje zadanie omówione na odprawie. Po wykonaniu zadania zawodnik biegnie na Stanowisko A ładuje dwa magazynki karabinowy i pistoletowy dowolną ilością amunicji. Ładuje i przeładowuje karabin i ostrzeliwuje tarcze T1 do T10 z postawy klęczącej z za zasłony z prawej i lewej strony podczas ostrzeliwania tarcz może być widoczne 1/3 sylwetki zawodnika. Tarcze muszą być ostrzelane minimum 2 razy liczą się dwie najlepsze przestrzeliny. Po ostrzelaniu odkłada rozładowany karabin i biegnie na stanowisko B ładuje przeładowuje pistolet i rozpoczyna ostrzeliwanie tarcz T1 do T7 idąc. Strzały muszą być oddawane w ruchu i zakończyć się muszą w określonym miejscu. Po ostrzelaniu tarcz zawodnik rozładowuje pistolet.
Minimalna ilość strzałów karabin 20 pistolet 14
4 No Shoot (NS)

Tor 3 - oś 25m.
Pistolet rozłożony na części, zamek lufa chwyt osobno sprężyna powrotna żerdź leżą na stoliku na drugim stoliku amunicja w pudełku magazynki na stole. Po sygnale timera zawodnik robi 12 przysiadów trzymając na wyciągniętych rękach rozładowany bez podpiętego magazynka, z flagą bezpieczeństwa w komorze karabin. Po wykonaniu przysiadów zawodnik odkłada karabin biegnie do stolika i ładuje magazynki amunicją ze skrzynki chowa magazynki do ładownic i biegnie do stolika składa pistolet chowa do kabury i biegnie na stanowisko A. Ładuje pistolet i ostrzeliwuje tarcze od T1 do T10.
Ilość strzałów 20
3NS

UWAGA !!
Tarcze muszą być ostrzelane minimum 2 razy liczą się dwie najlepsze przestrzeliny. Każdy nietrafiony strzał to MISS.

8. Zawody dla członków klubu i gości tylko posiadających broń własną.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich3torach, trzy składy po 7 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji

9.W przypadku dysfunkcji broni, zawodnik ma 120 sekund na usuniecie dysfunkcji i kontynuowanie konkurencji w przypadku przekroczenia czasu sędzia przyzna DNF (Did not Finish).

10. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich
- funkcjonariusze służb mundurowych III PR

11. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.

12. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

13. Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

14. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych Torach.
O zajętym miejscu będzie decydowałczas przebiegu Toru.
Na czas przebiegu toru składa się rzeczywisty czas przebiegu mierzony Timerem + czas dodatkowy wynikający z trafionych stref na tarczy, nie trafionych stref, trafionych NS ewentualnie powiększony o Procedure lub D.K. P.
                               A        C          D      MISS      N/S     NT     Proc.        D.K.P.
Sekundy karne    x 0 s    x 1 s    x 2 s    x 5 s    x 5 s    x 5 s    x 3 s    x 20 s

W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

15. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

16. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 21).

17. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
18.1 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego oraz do publikacji wizerunku, które będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Klubu.
18.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach

19. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów,
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

20. Przepisy porządkowe i  zasady bezpieczeństwa
20.1 Telefony komórkowe zawodników muszą być wyłączone lub wyciszone.
20.2 Podczas trwania rozgrywki zawodnicy niebiorący w niej udział nie mogą zajmować wolnych stanowisk oraz przebywać w bliskiej odległości lub pośród strzelających zawodników.
20.3 Podczas zawodów, (niezależnie od innych zapisów w regulaminie strzelnicy) broń na terenie strzelnicy oraz pomiędzy stanowiskami strzeleckimi, zawodnicy przenoszą w pokrowcach i futerałach.
20.4 Broń można wyjąć lub schować do futerału tylko na wyraźne polecenie sędziego stanowiskowego.
20.5 Flagi bezpieczeństwa muszą być stosowane we wszystkich jednostkach broni poza czasem, gdy dozwolone jest wyjęcie flagi zgodne z przepisami lub poleceniem sędziego.
20.6 Flaga bezpieczeństwa musi mieć element, który umożliwia włożenie go do komory tak, aby pokazać, że komora jest pusta.
20.7 Zamek musi być otwarty w celu potwierdzenia, że broń została rozładowana.
20.8 Jeśli flaga bezpieczeństwa nie została użyta zgodnie z tym przepisem, Sędzia musi udzielić
OSTRZEŻENIA instruując zawodnika o konieczności użycia flagi bezpieczeństwa, a jeśli Sędzia stwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika bezpieczeństwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać ZDYSKWALIFIKOWANY
20.9 Strzał przypadkowy. Za strzał przypadkowy uznaje się:
a) każdy strzał oddany przed sygnałem startowym lub po komendzie "ROZŁADUJ I PRZEDSTAW DO SPRAWDZENIA",
b) każdy strzał oddany z naruszeniem kątów bezpieczeństwa jeśli takowe są wyznaczone w opisie toru,
c) każdy strzał oddany na odległość mniejszą niż 3 metry od zawodnika, chyba, że opis toru tego wymaga,
d) każdy strzał oddany przypadkowo w sposób niebudzący wątpliwości.
   Strzał przypadkowy automatycznie wpływa na dyskwalifikację zawodnika
20.10 Kąty bezpiecznego użycia broni podczas poruszania się z bronią i dokonywania przy niej czynności administracyjnych (zmiana magazynka, przeładowanie, usuwanie zacięć itp.) oraz kąty bezpiecznego strzelania zostaną omówione przez sędziego danego toru na odprawie. Kąty bezpieczeństwa - prawo, lewo 90 stopni od głównego kulochwytu i w pionie maksymalna wysokość głównego kulochwytu.
20.11 Podczas zawodów Sędzia może sprawdzić broń lub jej wyposażenie w dowolnym czasie ze względów bezpieczeństwa. Broń musi zostać sprawdzona w odpowiedniej strefie lub bezpośrednio przed startem na torze strzeleckim bez podpiętego magazynka i z pustą komorą nabojową.
20.12 Jeśli broń lub wyposażenie Zawodnika zostanie uznana za zagrażającą bezpieczeństwu, musi zostać naprawiona lub zmieniona zgodnie z wymogami Sędziego Głównego oraz ponownie poddana kontroli, zanim zawodnik zostanie dopuszczony do zawodów
20.13 Broń zostanie uznana za zagrażającą bezpieczeństwu, jeśli na przykład zaczep pośredni, zaczep spustowy, mechanizm spustowy, zwalniacz kurka lub bezpiecznik nie funkcjonują prawidłowo lub gdy broń oddaje niekontrolowane strzały.
20.14 Sędzia Główny może zabronić użycia konkretnego rodzaju broni lub amunicji podczas zawodów lub poszczególnych torach, jeśli nie spełniają one określonych wcześniej norm, mogą uszkodzić wyposażenie strzelnicy lub mogą zagrozić bezpieczeństwu.
20.15 Sędzia toru lub Sędzia Główny w każdej chwili (po za czasem przebiegu toru) mogą sprawdzić zawodnikowi broń, czy bezpieczniki broni są wstanie zabezpieczyć broń przed oddaniem niekontrolowanego strzału. Czy nie zostały usunięte lub inaczej zmodyfikowane.

21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Ilość miejsc ograniczona
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2024, 16:45:31 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

yaso007

  • Wiadomości: 9
Odp: 14.07.2024 - Kaczory - Zawody taktyczno - strzeleckie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2024, 11:29:45 »
Rozumiem, że skoro kabura udowa nie jest wymieniona jako be, to się nada? I czy może być chest rig jako kamizelka?

Thomas68

  • Wiadomości: 42
Odp: 14.07.2024 - Kaczory - Zawody taktyczno - strzeleckie
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2024, 13:10:52 »
Witam, oczywiście i kabura udowa i  chest rig mogą być. Kabura tylko żeby Tobie pistolet z niej nie wypadł przy biegu  :P

Your Problem isn't the problem, Your reaction is the Problem.