Autor Wątek: 7.07.2024 - Kaczory - 196. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 370 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
7.07.2024 - Kaczory - 196. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« dnia: 28 Czerwca 2024, 23:30:07 »
7.07.2024 - Kaczory
196. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin 196. zawodów Klubu Strzeleckiego GARDA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 7.07.2024 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "d")
3.3 Każda z osi, na której rozgrywają się konkurencje zostanie zamknięta 30 min. od momentu kiedy kończy się ostatnia zmiana podana w grafiku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 9:15
- rozpoczęcie zawodów - 9:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Zostanie rozegrane 3 konkurencje strzeleckie na strzelnicy w Kaczorach oraz 1 na strzelnicy w Wyszkowie ("d"):

a ) Psp-20 - statyka
Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu w kalibrze 22LR
- 5 próbnych strzałów do tarczy Ts-4 w czasie 5 minut.
- po ocenie strzałów próbnych zawodnik oddaje cztery serie oceniane,
   po 5 strzałów do tarczy Ts-4 w czasie 3 minut każda z serii.
- maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 200
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni
(konkurencja liczona jest do rankingu rocznego)

b) Kroczący cel
Karabin sportowy zasilany amunicją 22LR standard z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Postawa siedząca, przy stoliku, bez podpórki.
Cel kroczący składający się z 4 połączonych ze sobą gongów oddalony ok. 25 m. od zawodnika.
Po trafieniu cel oddala się od nas dzięki czemu cały czas musimy korygować celowanie.
Wygrywa zawodnik który pokona największą odległość po 15 strzałach licząc od linii startu.
Czas konkurencji: 10 min.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

c) Pcz 5-10-15
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu typu bojowego (Glock, XDM, Vis, CZ, itp.) w kalibrze 9-9,3 mm z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
- 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m. Tarcza nt23.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 150 sek.
- oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin, maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) Ksp-10 - statyka (tylko strzelnica Wyszków)
Karabin sportowy zasilany amunicją bocznego zapłonu w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
- 5 próbnych strzałów do tarczy Ts-1 w czasie 5 minut.
- po ocenie strzałów próbnych zawodnik oddaje dwie serie oceniane,
   po 5 strzałów do tarczy Ts-1 w czasie 10 minut każda z serii.
- maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100
- postawa stojąca, nie dopuszczone są podpórki i pastorały.
Broń i amunicja własna.

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce nagroda rzeczowa (z wyłączeniem sędziów).
12.1 Nagrody oraz dyplomy wręczane są na kolejnych zawodach po ukazaniu się oficjalnych rezultatów zatwierdzonych przez przewodniczącego RTS lub tego samego dnia o ile zawodnik pozostanie do zakończenia zawodów.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://rejestracja.ksgarda.org.
Ilość miejsc ograniczona.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Przepisy porządkowe i  zasady bezpieczeństwa
17.1 Telefony komórkowe zawodników muszą być wyłączone lub wyciszone.
17.2 Podczas trwania rozgrywki zawodnicy niebiorący w niej udział nie mogą zajmować wolnych stanowisk oraz przebywać w bliskiej odległości lub pośród strzelających zawodników.
17.3 Podczas zawodów, (niezależnie od innych zapisów w regulaminie strzelnicy) broń na terenie strzelnicy oraz pomiędzy stanowiskami strzeleckimi, zawodnicy przenoszą w pokrowcach i futerałach.
17.4 Broń można wyjąć lub schować do futerału tylko na wyraźne polecenie sędziego stanowiskowego.
17.5 Flagi bezpieczeństwa wyprodukowane z pomarańczowo-fluorescencyjnego materiału lub podobnie błyszczącego muszą być stosowane we wszystkich jednostkach broni poza czasem, gdy dozwolone jest wyjęcie flagi zgodne z przepisami lub poleceniem sędziego.
17.6 Flaga bezpieczeństwa musi mieć element, który umożliwia włożenie go do komory tak, aby pokazać, że komora jest pusta.
17.7 Zamek musi być otwarty w celu potwierdzenia, że broń została rozładowana.
17.8 Jeśli flaga bezpieczeństwa nie została użyta zgodnie z tym przepisem, Sędzia musi udzielić OSTRZEŻENIA instruując zawodnika o konieczności użycia flagi bezpieczeństwa, a jeśli Sędzia stwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika bezpieczeństwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać ZDYSKWALIFIKOWANY

18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie do 4.07.2024 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
Brak wpłaty do zakończenia rejestracji spowoduje wycofanie zawodnika z zawodów.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2024, 08:29:07 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
Odp: 7.07.2024 - Kaczory - 196. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2024, 08:50:12 »
W niedzielę, 7.07.2024 po raz pierwszy wakacyjnie spotykamy się na kontynuacji cyklicznych, tym razem już 196. zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

Psp-20  - statyka
10:00
- 10, 11, 12, 13, 14, 15
10:25 - 29, 30, 31, 32, 34, 35
10:50 - 16, 17, 19, 22, 23, 25
11:15 - 26, 27, 36, 37, 38, 39
11:40 - 42, 43, 47, 49, 51, 52
12:05 - 53, 54, 56, 59, 60, 61
12:30 - Przerwa na posiłek
13:00 - 62, 55, 58, 63

Kroczący cel
10:00
- 16, 17, 19, 22
10:20 - 23, 25, 26, 27
10:40 - 10, 11, 12, 14
11:00 - 15, 28, 29, 30
11:20 - 31, 32, 34, 35
11:40 - 36, 37, 38, 39
12:00 - Przerwa na posiłek
12:30 - 42, 43, 46, 49
12:50 - 50, 51, 52, 54
13:10 - 56, 57, 59, 60
13:30 - 33, 55, 58, 63

Pcz 5-10-15
10:00
- 23, 25, 27, 28
10:20 - 16, 17, 19, 22
10:40 - 13, 15, 36, 37
11:00 - 10, 11, 12, 14
11:20 - 29, 30, 41, 45
11:40 - 31, 32, 34, 35
12:00 - Przerwa na posiłek
12:30 - 38, 39, 47, 50
12:50 - 46, 49, 53, 56
13:10 - 51, 52, 54, 61
13:30 - 57, 59, 60, 62
13:50 - 33, 55, 58, 63
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.