Autor Wątek: 6.07.2024 - Kaczory - 4 Pory Roku - Lato, zawody 3GUN, GARDA  (Przeczytany 298 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
6.07.2024 - Kaczory - 4 Pory Roku - Lato, zawody 3GUN, GARDA
« dnia: 24 Czerwca 2024, 22:30:09 »
6.07.2024 - Kaczory
4 Pory Roku - Lato
zawody 3GUN,
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

REGULAMIN

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Szepelak - 691513573.

3. Termin i miejsce zawodów: 6.07.2024 od godz. 10.00

3.1 Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych.
 Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.
Maksymalna liczba zawodników - 30 osób

6. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 9.45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 09.50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10.00
Zostaną rozegrane - dwu i trzybroniowe konkurencje strzeleckie wyłącznie z broni centralnego zapłonu. Broń tylko i wyłącznie własna zawodników.
Do karabinu i pistoletu wymagane minimum po dwa magazynki.

1. ? Tor 1 - oś 100m
karabin - pistolet
minimum amunicji - karabin 16 szt. pistolet 14 szt.

2. Tor 2 - oś środkowa
karabin - pistolet - strzelba
minimum amunicji:-karabin -16 szt.  pistolet 16 szt. strzelba - 7 szt. (śrut)

3. Tor 3 - oś 25 m.
Pistolet, strzelba
Pistolet - minimum 10szt strzelba 5 szt.

Tor 1
Zawodnik zajmuje stanowisko A, na polecenie sędziego ładuje broń (broń załadowana - nieprzeładowana) pozycja startowa stojąc.
Na sygnał timera zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje cele minimum po dwa razy z prawej strony przesłony Zabezpiecza karabin przekłada do lewej ręki i ostrzeliwuje kolejne cele. Po ostrzelaniu celów odpina magazynek rozładowuje karabin zabezpiecza i odkłada we wskazane miejsce. Przemieszcza się na stanowisko B wyjmuje pistolet przeładowuje i ostrzeliwuje cele. Po ostrzelaniu odpina magazynek i rozładowuje pistolet.
Uwaga!
Nierozładowanie karabinu po ostrzelaniu lub odłożenie nierozładowanego karabinu w punkcie Askutkuje DQ.

Tor 2
Zawodnik zajmuje stanowisko A, na polecenie sędziego ładuje broń (broń załadowana -nieprzeładowana)
Na sygnał timera zawodnik wyjmuje z kabury pistolet przeładowuje ukryty za przesłoną,  ostrzeliwuje cele, tarcze papierowe muszą być trafione po dwa razy cele metalowe poper/płytka musi się przewrócić. Poper P1 aktywuje kiwak z tarczą i NS. Następnie rozładowuje pistolet chowa do kabury i przemieszcza się do punktu B Podejmuje strzelbę ładuje i ostrzeliwuje popery. Po ostrzelaniu rozładowuje strzelbę, odkłada z otwarta komorą lub jeżeli nie można otworzyć komory odkłada zabezpieczoną (po zakończeniu konkurencji sędzia sprawdza komoręstrzelby jeżeli została odłożona z amunicja zawodnik otrzymuje DQ) Po odłożeniu strzelby przemieszcza się do punktu C podejmuje karabin i z postawy klęczącej ostrzeliwuje tarcze.Tarcza musi być trafiona minimum 2 razy. Po zakończeniu odpina magazynek, rozładowuje karabin.
Nierozładowanie karabinu, strzelby, pistoletu skutkuje DQ.

Tor 3
Zawodnik ładuje 5 nabojami strzelbę nie przeładowuje. Na sygnał timera przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje popery. Po ostrzelaniu poperów odkłada rozładowaną z otwarta komorą strzelbę i ostrzeliwuje papierowe tarcze. Zawodnik może rozpocząć ostrzeliwanie tarcz tylko w przypadku kiedy wszystkiepopery zostały przewrócone. Jeżeli nie przewróci poperów musi najpierw z pistoletu dostrzelić popery nim rozpocznie ostrzeliwanie tarcz, wprzeciwnym wypadku zostanie naliczona kara + 180 sekund do czasu zawodnika.   

7. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach.
Zawodnicy przed startem zostają podzieleni na składy. Tylko i wyłącznie cały skład zmienia oś na której prowadzona jest konkurencja. Odprawa na osi prowadzona jest dla całego składu i nie będzie powtarzana.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Przepisy bezpieczeństwa
Na zawodach 3 GUN Lato 2024 obowiązują przepisy PZSS ? przepisy strzelań dynamicznych ? Przepisy konkurencji 3 Gun
https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
Dodatkowo kąty bezpieczeństwa w stosunku do głównego kulochwytu wynoszą 90 stopni prawo lewo i poruszają się razem z zawodnikiem. Maksymalna wysokość podniesienia lufy każde z broni jest to wysokość głównego kulochwytu.

9. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

10. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.
10.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

11. Odpłatność za zawody. Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
11.1 Osoby, które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

12. Klasyfikacja
    Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
    O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji oraz czas przebiegu.

13. Nagrody
Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy.

14. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online od dn. 4.07.2024 przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org

15. Protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów

UWAGA !!!!!
Zapraszamy zawodników do pomocy przy budowie torów, zaczynamy 8.30.
Nie narzekaj na zawody! minimum amunicji Popatrz, jak Ty możesz pomóc w ich organizacji  :)

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie do 4.07.2024 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
Brak wpłaty do zakończenia rejestracji spowoduje wycofanie zawodnika z zawodów.
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.