Autor Wątek: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów  (Przeczytany 428 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1512
9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« dnia: 28 Maja 2024, 13:45:57 »
9.06.2024 - Kaczory
Zawody seniorów, GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin
"IV Strzeleckie zawody seniorów"


1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań


2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Janusz Kopański tel. 605 744 748, e-mail: ja-kop@wp.pl

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 9.06.2024 od godz. 10:00
Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:05
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:15
Planowane jest rozegranie 8 konkurencji strzeleckich.

a) Strzelec sportowy Psp-10
Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję 22LR, oddajemy 3 strzały próbne do tarczy TS-2 na dystansie 25 m. w czasie 30 sek.,
po ocenie strzałów próbnych oddajemy serię 7 strzałów w czasie 60 sek.
Ze wszystkich 10 przestrzelin ocenionych zostanie 7 najlepszych.
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk

b) Czarny punkt Psp-5
Pistolet sportowy bocznego zapłonu - strzelania z pistoletu lub rewolweru sportowego
-  5 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2 (środek).
-  bez strzałów próbnych
-  oddajemy 5 strzałów w czasie 60 sek.
- oceniane przestrzeliny w czarnym krążku.
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk

c) Strzelec bojowy Pcz-10
Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję centralnego zapłonu o kalibrze max .45 AUTO, do tarczy TS-2 na dystansie 25 m. w czasie 30 sek.
-oddajemy 3 strzały próbne.,
- po ocenie strzałów próbnych oddajemy serię 7 strzałów w czasie 60 sek.
- ze wszystkich 10 przestrzelin ocenionych zostanie 7 najlepszych.
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk

d) Karabin szturmowy Kcz-5
Strzelamy z karabinu wojskowego (subkarabin), półautomatycznego zasilanego amunicją pośrednią z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-1 na dystansie 25 m. w postawie stojącej.
- oddajemy 3 strzały próbne w czasie 30 sek.
- po ocenie przestrzelin oddajemy 5 strzałów ocenianych w czasie 90 sek.,
-ze wszystkich 8 przestrzelin ocenionych zostanie 5 najlepszych.
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych

e) Karabin sportowy Ksp-5
Strzelamy z karabinu bocznego sportowego (bocznego zapłonu), zasilanego amunicją 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-1 na dystansie 25 m. w postawie stojącej.
- oddajemy 3 strzały próbne w czasie 30 sek.
- po ocenie przestrzelin oddajemy 5 strzałów ocenianych w czasie 90 sek.,
- ze wszystkich 8 przestrzelin ocenionych zostanie 5 najlepszych.
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych

f) Strzelec dynamiczny
Pistolet lub rewolwer sportowy na amunicję centralnego zapłonu o kalibrze max .45 AUTO,
po komendzie START oddajemy 5 strzałów (bez próbnych) do tarczy IPSC w czasie 30 sek.,
Za każde trafienie A - 10 pkt, C - 5 pkt, D - 2 pkt.
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk

g) Szybki śrut MANUAL
Strzelba gładkolufowa manualna (bok, dubeltówka, "pompka"). Do ostrzelania mamy 5 celi metalowych na czas.
Za każdy nietrafiony cel doliczone będzie 5 sek. karnych,
dopuszczony maksymalny śrut to 28 gram w ilości 5 szt.

h) Najszybszy śrut
Strzelba gładkolufowa manualna (bok, dubeltówka, "pompka"). Do ostrzelania mamy 5 celi metalowych w czasie 15 sek.
Strzelba załadowana, ale nie przeładowana.
Zawodnik, który ukończy w czasie konkurencję i trafi wszystkie cele otrzymuje przed upływen 15 sek. otrzymuje czas w jakim ukończył konkurencję.
Za każdy nietrafiony cel doliczane będzie 3 sek.
Jeżeli zawodnik ukończy po 15 sek. lub po zsumowaniu czasu i nie trafionych celi przekroczony będzie czas 15 sek. wynik liczony jest jako 0

5. Uczestnictwo w zawodach
5.1. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie seniorzy w wieku 60+:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich lub łowieckich
- sympatycy sportów strzeleckich
5.2. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
5.3 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" oraz innych niezbędnych danych nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.
5.4. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Ochronniki słuchu i okulary ochronne zawodnicy przygotowują we własnym zakresie. Broń odkładana na stanowisku musi być zaopatrzona we wskaźnik bezpieczeństwa o jaskrawym kolorze w komorze nabojowej.

6. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

7. Klasyfikacja na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

8. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy oraz drobne upominki.

9. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

10. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
11.1 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego oraz do publikacji wizerunku, które będa wykorzystane w materiałach promocyjnych Klubu.
11.2 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach

12. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

13. Przepisy porządkowe i  zasady bezpieczeństwa
13.1 Telefony komórkowe zawodników muszą być wyłączone lub wyciszone.
13.2 Podczas trwania rozgrywki zawodnicy niebiorący w niej udział nie mogą zajmować wolnych stanowisk oraz przebywać w bliskiej odległości lub pośród strzelających zawodników.
13.3 Podczas zawodów, (niezależnie od innych zapisów w regulaminie strzelnicy) broń na terenie strzelnicy oraz pomiędzy stanowiskami strzeleckimi, zawodnicy przenoszą w pokrowcach i futerałach.
13.4 Broń można wyjąć lub schować do futerału tylko na wyraźne polecenie sędziego stanowiskowego.
13.5 Flagi bezpieczeństwa wyprodukowane z pomarańczowo-fluorescencyjnego materiału lub podobnie błyszczącego muszą być stosowane we wszystkich jednostkach broni poza czasem, gdy dozwolone jest wyjęcie flagi zgodne z przepisami lub poleceniem sędziego.
13.6 Flaga bezpieczeństwa musi mieć element, który umożliwia włożenie go do komory tak, aby pokazać, że komora jest pusta.
13.7 Zamek musi być otwarty w celu potwierdzenia, że broń została rozładowana.
13.8 Jeśli flaga bezpieczeństwa nie została użyta zgodnie z tym przepisem, Sędzia musi udzielić OSTRZEŻENIA instruując zawodnika o konieczności użycia flagi bezpieczeństwa, a jeśli Sędzia stwierdzi, że zawodnik pomimo udzielenia ostrzeżenia odmawia użycia wskaźnika bezpieczeństwa zgodnie z tym przepisem, zawodnik musi zostać ZDYSKWALIFIKOWANY

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie do 6.06.2024 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
Brak wpłaty do zakończenia rejestracji spowoduje wycofanie zawodnika z zawodów.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2024, 17:57:51 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

lichoradek

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 2
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2024, 10:16:40 »
Dzien dobry.
Kicha, bo 60- kę kończę w grudniu  :(

Obuch

 • Wiadomości: 29
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2024, 14:27:37 »
to jeszcze młody byk z Ciebie :D

ano

 • Wiadomości: 79
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2024, 21:02:35 »
Rozumiem, że pkt. 13 regulaminu służy przypomnieniu zawodnikom przepisów ISSF gdzie warunków bezpieczeństwa jest wymienionych więcej. Jeśli już podajemy wybrane punkty to proponuję dodać p. 6.2.2.4
"Przed odłożeniem broni w celu opuszczenia stanowiska strzeleckiego lub gdy strzelanie dobiegło końca, broń musi być rozładowana (zamek lub mechanizm) i użyty wskaźnik bezpieczeństwa. Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego zawodnik musi upewnić się ? a Sędzia Stanowiskowy musi skontrolować ? że w komorze broni lub magazynku nie ma naboju lub pocisku oraz, że został użyty wskaźnik bezpieczeństwa. "

ano

 • Wiadomości: 79
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2024, 07:10:37 »
albo po prostu dać odowłanie do zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/ogolne-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie-strzeleckim.pdf

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1512
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2024, 09:16:06 »
Dzien dobry.
Kicha, bo 60- kę kończę w grudniu  :(
Rocznikowo masz 60 to się rejestruj
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1512
Odp: 9.06.2024 - Kaczory - Zawody seniorów
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2024, 09:49:05 »
albo po prostu dać odowłanie do zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/ogolne-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie-strzeleckim.pdf
Rejestrując się na zawody każdy zatwierdza znajomośc regulaminów gdzie m. in. są zasady bezpieczeństwa
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.