Autor Wątek: 2.06.2024 - Kaczory - Mini Rifle  (Przeczytany 693 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
2.06.2024 - Kaczory - Mini Rifle
« dnia: 03 Kwietnia 2024, 23:12:35 »
2.06.2024 - Kaczory - Mini Rifle, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Regulamin zawodów pod nazwą "MINI RIFLE" - zawody Klubu Strzeleckiego GARDA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej
- promocja miasta Ostróda

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 2.06.2024 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:30
Planowane jest rozegranie 3 konkurencji strzeleckich.

1. Oś 25 m. - Rozgrzewka - Steel Alive
- karabin bocznego zapłonu typu SCAR (imitacja karabinu bojowego typu: AR, MP5, MP40, M16, itp. lub karabin w kalibrze 223 z konwersja do 22LR) z dowolnymi przyrządami celowniczymi
Po uruchomieniu Steal Alive zawodnicy strzelają do celów, przy których zapalają się światła. Po trafieniu światło gaśnie zapala się kolejne. Sekwencje zapalania się świateł ulegają przyspieszeniu wygrywa zawodnik, który najdłużej "przeżyje"
Ilość amunicji: max 25 szt., ilość magazynków: dowolna
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

2. Oś 50 m. - Szybki strzelec
- karabin bocznego zapłonu typu SCAR (imitacja karabinu bojowego typu: AR, MP5, MP40, M16, itp. lub karabin w kalibrze 223 z konwersja do 22LR) z dowolnymi przyrządami celowniczymi, pistolet typu "bojowego" na amunicję 22LR (Glock 44, CZ P-07 Kadet, Ruger LCP, Ruger SR 22, Sig Sauer P322, Walther PPQ M2, Kel-Tec P17, itp.)
łącznie 35 sztuk amunicji.
Pierwszy magazynek pistoletowy załadowany10 sztukami kolejne do karabinka 10 i 15 sztukami.
Kondycja broni załadowana ale nie przeładowana.
Cele papierowe ostrzeliwuje dubletami, pozostałe cele do strącenia.
Mierzony jest czas ukończenia konkurencji.
Za każdy nietrafiony cel doliczane będzie 5 sek. kary, za C-1,5 sek, za D-3 sek.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

3. Oś 100 m. - Gęstwa
- karabin bocznego zapłonu typu SCAR (imitacja karabinu bojowego typu: AR, MP5, MP40, M16, itp.) z dowolnymi przyrządami celowniczymi
40 sztuk amunicji,
magazynki załadowane po max 20 sztuk, nie więcej.
Kondycja broni załadowana ale nie przeładowana.
Cele papierowe ostrzeliwuje dubletami, pozostałe cele do strącenia.
Zawodnik po potwierdzeniu gotowości startuje na sygnał sędziego poruszając się zgodnie z wyznaczonym torem.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

7. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich, rekonstruktorzy

9. Zasady bezpieczeństwa:
9.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników słuchu, przy strzelaniu do celów metalowych również ochronników oczu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
9.2 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół - zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
9.3 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
9.4 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.
9.5 Każda jednostka broni w której po ostatnim strzale zamek nie zostaje w położeniu otwartym musi mieć flagę bezpieczeństwa dłuższą od przewodu lufy i umieszczoną tak aby wystawała z lufy.

10. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 

11. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

12. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji.
Ocenie podlegać będzie również suma czasów ze wszystkich torów. Zawodnik, który pominie jakikolwiek tor będzie niekorzystnie kwalifikowany w rankingu.
Startujemy w klasie senior i junior.

13. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy.
Za zdobycie miejsc 1-3 w rankingu zawodnicy otrzymają medale w obu klasach lub nagrody rzeczowe.

14. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://rejestracja.ksgarda.org

15. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
16.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9/208.
16.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki reestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
16.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
16.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
16.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
16.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
16.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
16.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
16.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
16.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
16.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

17. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 30.05.2024 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności przez Przelewy24)
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2024, 11:54:57 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Dariusz Kowalski

  • Nowy użytkownik
  • Wiadomości: 2
Odp: 2.06.2024 - Kaczory - Mini Rifle
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2024, 14:14:49 »
Witam
Czy w Szybkim Strzelcu pistolet 22LR może mieć kolimator?
Pozdrawiam - Darek

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1524
Odp: 2.06.2024 - Kaczory - Mini Rifle
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2024, 11:28:15 »
można
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.