Autor Wątek: 7.04.2024 - Olsztyn - Wiosenne zawody pneumatyczne Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 430 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1481
7.04.2024 - Olsztyn
Wiosenne zawody pneumatyczne Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin zawodów


1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 7.04.2024 od godz. 10:00
3.1 strzelnica w Szkole Podstawowej nr 25, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "e" i "f")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:15
Zostanie rozegranych 6 konkurencji strzeleckich:

a) Ppn-20 - statyka
Pistolet pneumatyczny o energii max 7,5J,
- 5 strzałów próbnych i 2 serie po 10 strzałów ocenianych, odległość 10 m. Tarcza do strzelań Ppn.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

b) Kpn-20 - statyka
Karabin pneumatyczny o energii max 7,5J,
- 5 strzałów próbnych i 2 serie po 10 strzałów ocenianych, odległość 10 m. Tarcza do strzelań Kpn.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- postawa stojąca
- nie dopuszcza sie do strzelania podpórek, pastorałów ani profesjonalnego ubioru strzeleckiego (kurtka, spodnie)
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

c) Psp-10 - statyka
Pistolet lub rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- ocenianych będzie 10 z 15 najlepszych przestrzelin
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) Ksp-10 - statyka
Karabin sportowy bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m. Tarcza TS-1.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- postawa leżąca
- strzelać można z wykorzystaniem jednej podpórki lub z pasa.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

e) Psp-20 - statyka (Wyszków)
Pistolet lub rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
broń i amunicja własna

f) Ksp-10 - statyka (Wyszków)
Karabin sportowy bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-1. 
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- postawa stojąca
broń i amunicja własna

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.
W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 50).

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 4.04.2024 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy,
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności za pośrednictwem Przelewy24)
« Ostatnia zmiana: 25 Marzec 2024, 21:27:12 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.