Autor Wątek: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN  (Przeczytany 894 razy)

tkendi i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1253
21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« dnia: 01 Styczeń 2023, 20:56:17 »
21.01.2023 - Kaczory
4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Regulamin 4 Pory Roku - ZIMA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Szepelak, e-mail: tszepelak@gmail.com

3. Termin i miejsce zawodów: 21.01.2023 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 9:10
- rozpoczęcie zawodów - 9:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Zostaną rozegranie 4 konkurencje strzeleckie:

a) Szalony Renifer - oś 100m
karabin centralnego zapłonu na amunicję pośrednią,  pistolet centralnego zapłonu
Zawodnik zajmuje stanowisko  A, na polecenie sędziego ładuje broń (broń załadowana - nieprzeładowana)
Na sygnał timera zawodnik ostrzeliwuje cele minimum po dwa razy. Następnie odpina magazynek (komora nabojowa karabinu musi być bezwzględnie pusta) zabezpiecza karabin i przemieszcza się na stanowisko B. Odbezpiecza karabin podpina magazynek i ostrzeliwuje cele minimum po dwa razy. Po ostrzelaniu celów odpina magazynek rozładowuje karabin i odkłada we wskazane mejsce. Przemieszcza się na stanowisko C wyjmuje pistolet przeładowuje i ostrzeliwuje cele. Po ostrzelaniu odpina magazynek i rozładowuje pistolet.
Bez limitu amunicji: minimum - karabin 20 szt. pistolet 20 szt.
Uwaga!
Nierozładowanie karabinu po ostrzelaniu w punkt A przy przemieszczeniu się do puntu B skutkuje odłożenie nierozładowanego karabinu DQ.

b) 3GUN - Wystrzałowy Mikołaj - oś środkowa
karabin centralnego zapłonu na amunicję pośrednią,  pistolet centralnego zapłonu, strzelba
Zawodnik zajmuje stanowisko, na polecenie sędziego ładuje broń (broń załadowana -nieprzeładowana)
Na sygnał timera zawodnik musi ostrzelać cele karabinowe  na różnych odległościach z wymuszonych pozycji. Po ostrzelaniu rozładowuje karabin odpina magazynek i przemieszcza się do punktu S strzelba ładuje strzelbę i ostrzeliwuje cele metalowe i ceramiczne ze strzelby. Rozładowuje i odkłada strzelbę. Przemieszcza się do punktu P wyjmuje pistolet przeładowuje i ostrzeliwuje cele. Po ostrzelaniu odpina magazynek rozładowuje pistolet.
Bez limitu amunicji: minimum-karabin - 20 szt.,  pistolet - 20 szt. strzelba - 7 szt. (śrut)
Nierozładowanie karabinu strzelby skutkuje DQ.

c) Wredny Elf - oś 25 m.
strzelba, pistolet centralnego zapłonu
Bez limitu amunicji: minimum - strzelba 5szt. pistolet - 15 szt
Zawodnik zajmuje stanowisko, na polecenie sędziego ładuje broń (broń załadowana - nieprzeładowana)
Na sygnał timera zawodnik musi ostrzelać cele papierowe i metalowe z pistoletu oraz metalowe ze strzelby.
Po ostrzelaniu celów strzelba musi być odłożona rozładowana - nierozładowanie strzelby DQ. Po skończeniu konkurencji zawodnik odpina magazynek rozładowuje pistolet.

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce nagroda rzeczowa.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org.
Ilość miejsc ograniczona.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 19.01.2023 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za posrednictwem Przelewy24
« Ostatnia zmiana: 18 Styczeń 2023, 13:07:15 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Marcin

 • Wiadomości: 5
 • Only the good die young
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Styczeń 2023, 12:05:14 »
Cześć, od kiedy będzie można się rejestrować na zawody na 21.01.23?

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1253
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Styczeń 2023, 17:38:35 »
Za 2-3 dni
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Andrzej81

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 4
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Styczeń 2023, 12:21:59 »
Witam, czy w zawodach 4 pory roku dopuszczony będzie karabin z lunetą biegową i pistolet z kolimatorem?

Michał

 • Wiadomości: 89
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Styczeń 2023, 15:18:41 »
Witam, czy w zawodach 4 pory roku dopuszczony będzie karabin z lunetą biegową i pistolet z kolimatorem?

Do tej pory nie było problemów z taką konfiguracją.
Ale nie ma już miejsc, tak, że ten :(

Thomas68

 • Wiadomości: 30
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Styczeń 2023, 16:41:29 »
Witam, jak kolega napisał powyżej nie ma problemu i karabin z luneta biegową i pistolet z kolimatorem bedą dopuszczone. :DYour Problem isn't the problem, Your reaction is the Problem.

andrzej_d

 • Wiadomości: 5
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2023, 16:18:03 »
Czy ilość miejsc na zawody zostanie zwiększona?

Pozdrawiam
Andrzej

Marcin

 • Wiadomości: 5
 • Only the good die young
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2023, 17:54:33 »
Gdyby komuś nie udało nie udało się dotrzeć na zawody - odkupię start.

Mariusz B

 • Wiadomości: 56
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2023, 21:24:16 »
W konkurencji a) Szalony Renifer jest napisane "Na sygnał timera zawodnik ostrzeliwuje cele minimum po dwa razy. Następnie odpina magazynek (komora nabojowa karabinu musi być bezwzględnie pusta) zabezpiecza karabin i przemieszcza się na stanowisko B."

Pytanie. Po co zabezpieczać karabin, skoro na przejście magazynek musi być wypięty, komora pusta ?

Marcin

 • Wiadomości: 5
 • Only the good die young
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Styczeń 2023, 22:18:32 »
Pkt 3 zawody 22.01 czy 21.01?
W nagłówku jest 21.01 a w opisie 22.01.
Pytam bo w zeszłym roku zajechałem w niedzielę a się dowiedziałem że zawody były w sobotę ????

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1253
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Styczeń 2023, 23:30:56 »
Poprawione
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

andrzej_d

 • Wiadomości: 5
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Styczeń 2023, 06:04:09 »
Cześć

Pomimo informacji przy rejestracji, że liczba miejsc jest
"Bez limitu" nie można się zarejestrować. Proszę o interwencję ????

Pozdrawiam
Andrzej

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1253
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Styczeń 2023, 13:03:27 »
Ilość miejsc została ograniczona co do całkowitej ilości zawodników, a nie jak bywało wcześniej, do każdej konkurencji z osobna.
« Ostatnia zmiana: 18 Styczeń 2023, 13:05:56 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Mikołaj666

 • Wiadomości: 7
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Styczeń 2023, 15:10:30 »
Koledzy i Koleżanki,
Z przyczyn ode mnie nie zależnych nie mogę wystartować na zawodach w sobotę.
Chętnie odstąpię start w najbliższych zawodach 3 gun 21 stycznia.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam  :)

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1253
Odp: 21.01.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - ZIMA, zawody 3GUN
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Styczeń 2023, 20:59:15 »
Koledzy i Koleżanki,
Z przyczyn ode mnie nie zależnych nie mogę wystartować na zawodach w sobotę.
Chętnie odstąpię start w najbliższych zawodach 3 gun 21 stycznia.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam  :)

nie zapomnij wycofać się z zawodów, link do zarządzania masz w mailu dot. rejestracji
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.