Autor Wątek: 14.08.2022 - Kaczory - Zawody z okazji Dnia Wojska Polskiego  (Przeczytany 459 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1160
14.08.2022 - Kaczory - Zawody z okazji Dnia Wojska Polskiego
« dnia: 27 Czerwiec 2022, 17:48:44 »
14.08.2022 - Kaczory
Zawody z okazji Dnia Wojska Polskiego, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Zawody z okazji Dnia Wojska Polskiego
"Wojsko Polskie - W hołdzie bohaterom"
REGULAMIN


1.   Cel zawodów: celem zawodówjest:
- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz o roli i miejscu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym Polski.
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- propagowanie kultury fizycznej poprzez:
-   Wysiłek fizyczny,
-   Dodatkowe obciążenie,
-   Pozycje wymuszone, strzelanie na różnych dystansach

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 14.08.2022 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. WYMAGANIA:
Pistolet/rewolwer produkowany w Polsce lub używany przez Wojsko Polskie 1914-2022, Podziemie Niepodległościowe 1939-1963
Niemodyfikowany pistolet lub rewolwer wojskowy bądź policyjny centralnego zapłonu kaliber min. 7,62 mm konstrukcji do 2022 r., np., Luger P08, Walther P38, Webley, Nagant wz. 1895, Vis wz 35, MAG 95, MAG 98, Vis100; TT33; P64; P83

Karabin/subkarabin szturmowy (rifle/assaultrifle) produkowany w Polsce lub używany przez Wojsko Polskie 1914-2022, Podziemie Niepodległościowe 1939-1963
Mauser wz 98, Mosin, Manlicher, STG44, AK47, AKM, Tantal, Beryl, Grot,

Pistolet maszynowy PM produkowany w Polsce lub używany przez Wojsko Polskie 1914-2022, Podziemie Niepodległościowe 1939-1963
PM-63 Rak, PM-98 Glauberyt, STEN, MP-38/MP-40; MP5, Thompson, PPS, PPSz,

W miarę możliwości własnych ubiór historyczny Wojsko Polskie 1914-2022 mile widziany.
Dodatkowy punkt  Biało-Czerwony akcent na ubraniu wpinka, flaga opaska, kotylion itp.

6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
:
Oporządzenie  w miarę możliwości historyczne (mile widziane) lub repliki.

Kolekcjonerów zapraszamy do zaprezentowania swoich kolekcji motywem przewodnim
"Wojsko Polskie - W hołdzie bohaterom".

7. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

8. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 9:40
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00

Tor 1 - oś 100 m.
Bolszewika goń, goń, goń - Ku chwale żołnierzom z 1920 roku
broń: karabin wojskowy centralnego zapłonu dowolnego kalibru z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (Repetier) zgodnym z modelem broni pasem nośnym, lub karabin szturmowy. Dopuszczalne repliki ale bez modyfikacji, przyrządy celownicze oryginalne bez modyfikacji, karabin szturmowy dopuszczony kolimator x1 bez powiększalnika.
Pistolet minimalny kaliber 7,62 mm. Jak w opisie pkt. 5.
Po sygnale start zawodnik w pozycji leżącej ładuje karabin/subkarabin szturmowy  leżąc ostrzeliwuje tarcze IDPA po 2 razy każdą. Następnie przechodzi do pozycji klęczącej i ostrzeliwują te same tarcze po 2 razy każda. Podczas zmiany pozycji broń musi być bezwzględnie skierowana lufa w centralny kulochwyt i bezwzględnie zabezpieczona bezpiecznikiem. Niezabezpieczenie broni lub niebezpieczny kąt lufy podczas zmiany pozycji będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika DQ. Następnie zawodnik zmienia pozycje na stojącą i ostrzeliwują te same tarcze po 2 razy każda. Podczas zmiany pozycji broń musi być bezwzględnie skierowana lufa w centralny kulochwyt i bezwzględnie zabezpieczona bezpiecznikiem. Niezabezpieczenie broni lub niebezpieczny kąt lufy podczas zmiany pozycji będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika DQ. Po ostrzelaniu tarcz zawodnik odkładają na wskazane miejsce rozładowany karabin wyciąga z kabury pistolet przeładowują i ostrzeliwują popery. Poper musi się przewrócić.
Czas będzie liczony osobno dla karabinu Repetier, osobno karabin szturmowy (subkarabin).
Dystans 50m
Minimalna ilość strzałów - karabin/subkarabin szturmowy: 18, pistolet: 5

Tor 2 - oś środkowa
Akcja Kutchera - ku chwale Armii Krajowej
PM załadowany zabezpieczony. Na sygnał timera ostrzelać wszystkie tarcze IDPA po dwa razy. Poper P1 Aktywuje "kiwak" S1.
Minimalna ilośc strzałów - 22

Tor 3 - oś 25m
Akcja "Za Kotarą" - ku chwale Armii Krajowej.
Pistolet - magazynek załadowany 7 szt. przeładowany zabezpieczony w kaburze. Kabura typu wojskowego.
Kabura i ładownice muszą być zamocowane na pojedynczym pasie, który przechodzi przez minimum trzy szlufki na wysokości pasa zawodnika
Kabura musi zakrywać język spustowy tak, aby manipulacja nim nie była możliwa.
Na sygnał timera zawodnik musi ostrzelać popery. Poper musi się przewrócić. Wymiana magazynka/magazynków w gestii zawodnika. Magazynek max 7 naboi.
Minimalna ilość strzałów 11

UWAGA !!
Wszystkie tarcze papierowe ostrzeliwujemy 2 razy każdy dodatkowy strzał będzie skutkować Procedurą. Każdy nietrafiony strzał to MISS.

9. Zawody dla członków klubu i gości tylko posiadających broń własną.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich osiach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji
Obowiązują ochronniki słuchu okulary ochronne. Broń krótka w kaburze.

10. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

11. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.

12. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

13. Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

14. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych osiach.
O zajętym miejscu będzie decydowałczas przebiegu na osi lub ilośc punktów.
Na czas przebiegu toru składa się rzeczywisty czas przebiegu mierzony Timerem + czas dodatkowy wynikający z trafionych stref na tarczy, nie trafionych stref, trafionych NS

Punktacja
A - x 0 s
C - x 1,5 s
D - x 3 s
MISS - x 5 s
N/S - x 5 s

W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

15. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz medale, dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

16. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 50).

17. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
18.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
18.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
18.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
18.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
18.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
18.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
18.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
18.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
18.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
18.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
18.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

19. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

20. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpień 2022, 22:51:35 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.