Autor Wątek: 16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 1042 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1160
16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« dnia: 20 Grudzień 2021, 11:39:18 »
16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Regulamin

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań


2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 21/34 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 16.01.2022 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę
3.2 strzelnica COLT Wyszków, Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "a")

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:25
Planowane jest rozegranie 4 konkurencji strzeleckich.

a) Psp-20 - Czarny punkt
Pistolet sportowy bocznego zapłonu - strzelania z pistoletu lub rewolweru sportowego
- 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2 (środek).
- seria próbna w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników zaklejamy przestrzeliny i oddajemy 20 strzałów (4 serie po 5 strzałów) w czasie 600 sek.
- strzelać można z jednej ręki lub z obu.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni
punktacja liczona jest do rankingu rocznego Psp

b) Gra w kości
- strzelba powtarzalna "pompka", bok lub dubeltówka, śrut max 28 g., 5 szt.
- pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu, magazynek załadowany ale nie przeładowany, ilość amunicji: 5 szt.
- 2 serie po 5 strzałów do 5 poperów i 5 tarcz IDPA na czas
ustawione będzie łącznie 12 celi (2 grupy po 6)
po sygnale timera strzelec rzuca kostką, ładuje magazynek strzelby (max 5 szt. śrutu),
ilośc oczek wskazanych przez kostkę wskazuje cel który nalezy pominąć (no shoot)
ostrzeliwuje pierwszą grupę 6 poperów, po zakończeniu strzelania ze strzelby ponownie rzuca kostką i przeładowywuje pistolet,
strzela do tarcz IPSC pomijając poper wskazany przez kostkę.
Liczy się suma czasu, w którym strzelec oddał wszystkie 10 strzałów plus 5 sekund karnych za każdy nieprzewrócony poper i nietrafioną tarcze IPSC oraz 10 sekund za trafiony poprer i tarczę IPSC" wskazane przez kostkę" oraz dodatkowo doliczane będzie 1,5 sek za "C" i 3 sek. za "D".
Im krótszy czas, tym wyższa lokata.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

c) Współczesny Szybki PM
Dowolny, współczesny pistolet maszynowy o kal. 7,62 do 11,43 (konstrukcja opracowana po roku 1980) z mechanicznymi przyrządammi celowniczymi lub optycznymi bez powiększenia.
Dwa magazynki. Liczba amunicji 25szt.
Do ostrzelania 5 celów metalowych popperów oraz 10 celów papierowych znajdujących sie w odległości od 15 do 25 m.
Każdy cel papierowy musi zostać ostrzelany dwukrotnie.
Postawa stojąca. Wymagana zmiana magazynka.
Wartość kar czasowych wynosi odpowiednio:
a) 0 sekund dla strefy "A" celu papierowego
b) 1,5 sekundy dla strefy "C" celu papierowego
c) 3 sekundy dla strefy "D" celu papierowego
d) 5 sekund za brak trafienia wymaganego celu
e) 5 sekund za trafienie celu "Nie strzelać" (No shoot)
Klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) Historyczny Szybki PM
Dowolny, historyczny pistolet maszynowy o kal. 7,62 do 11,43 (konstrukcja opracowana przed rokiem 1980) z mechanicznymi przyrządami celowniczymmi.
Dwa magazynki. Liczba amunicji 25szt.
Do ostrzelania 5 celów metalowych popperów oraz 10 celów papierowych znajdujących sie w odległości od 15 do 25 m.
Każdy cel papierowy musi zostać ostrzelany dwukrotnie.
Postawa stojąca. Wymagana zmiana magazynka.
Wartość kar czasowych wynosi odpowiednio:
a) 0 sekund dla strefy "A" celu papierowego
b) 1,5 sekundy dla strefy "C" celu papierowego
c) 3 sekundy dla strefy "D" celu papierowego
d) 5 sekund za brak trafienia wymaganego celu
e) 5 sekund za trafienie celu "Nie strzelać" (No shoot)
broń i amunicja własna

5. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

6. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych
- sympatycy sportów strzeleckich

7. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
7.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość"oraz innych niezbędnych danych nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.
7.2 Osobostarty niezbędne do przedłużenia licencji na rok kolejny uzyskają zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą.

8. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
8.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

9. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

10. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy.

11. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

12. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

13. Zagrożenie COVID 19
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych.
W szczególności informujemy że:
a) na stanowisku strzeleckim mogą być obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany przez sędziego,
b) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego,
a) obowiązuje dezynfekcja rąk osób wchodzących na teren strzelnicy i wychodzących z obiektu,
a) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia,
b) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
14.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiefo 21/34.
14.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych ? prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
14.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
14.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego ? przetwarzane będą w celu organizacji zawodów ? prowadzenie klasyfikacji.
14.5 Dane: wizerunek ? przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
14.6 Dane osobowe ? klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
14.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
14.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
14.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
14.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

15. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 13.01.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania wolnej ilości miejsc startowych.
Płatność za zawody przez "Przelewy24" lub przelewem tradycyjnym pod warunkiem przesłania potwierdzenia przelewu na ds@ksgarda.com

« Ostatnia zmiana: 13 Styczeń 2022, 11:03:45 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

exc450

  • Wiadomości: 125
Odp: 16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2021, 09:41:26 »
Czy powracamy jak wcześniej  do systemu rankingu rocznego w PSP od nowego roku ?

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1160
Odp: 16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudzień 2021, 10:28:00 »
Czy powracamy jak wcześniej  do systemu rankingu rocznego w PSP od nowego roku ?
Psp i Ksp
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1160
Odp: 16.01.2022 - Kaczory - 168. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Styczeń 2022, 16:57:00 »
W najbliższą niedzielę, 16.01.2022 poraz pierwszy w nowym 2022 roku spotykamy się na kontynuacji zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Proszę o przybycie na strzelnicę o godz. 9:50.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Awaryjnie na strzelnicy będziemy mieli jednorazowe zatyczki do uszu.
Z uwagi, że w grafiku może być jakiś błąd proszę w sobotę wieczorem (15.01.2022) sprawdzić czy zostały wprowadzone jakieś zmiany, pozwoli to wszystkim uniknąć nieporozumień na strzelnicy.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl


Psp-20 - Czarny punkt
10:10
- 10, 11, 16, 17, 18, 19
10:35 - 20, 23, 30, 36, 37, 39
11:00 - 24, 25, 26, 27, 28, 29
11:25 - 31, 33, 34, 43, 45, 46
11:50 - 38, 40, 44, 47, 48, 49
12:15 - Przerwa na posiłek
12:45 - 50, 51, 52, 53, 54, 55
13:10 - 56, 58, 59, 60, 61, 67
13:35 - 62, 63, 64, 65, 66, 76
14:00 - 68, 70, 71, 72, 73, 77
14:25 - 79, 80

Wb - Gra w kości
10:10
- 23, 24, 25, 26, 27
10:30 - 28, 29, 31, 33, 34
10:50 - 10, 11, 16, 17, 19
11:10 - 37, 38, 39, 40, 44
11:30 - 47, 48, 49, 51, 52
11:50 - 45, 46, 53, 54, 55
12:10 - Przerwa na posiłek
12:40 - 56, 58, 59, 60, 61
13:00 - 62, 63, 64, 65, 66
13:20 - 68, 70, 71, 72, 73
13:40 - 67, 77, 79, 80, 35
14:00 - 76, 74, 75, 81, 82

Pcz - Współczesny Szybki PM
10:10
- 28, 29, 33, 34, 37
10:30 - 24, 25, 26, 27, 38
10:50 - 44, 46, 47, 48, 49
11:10 - 10, 11, 16, 17, 19
11:30 - 39, 50, 53, 54, 55
11:50 - 51, 52, 56, 61, 62
12:10 - Przerwa na posiłek
12:40 - 63, 64, 65, 66, 67
13:00 - 68, 70, 72, 73, 76
13:20 - 77, 79, 80, 74, 81
13:40 - 82

Pcz - Historyczny Szybki PM
13:45
- 10, 11, 17, 19, 25
14:00 - 27, 28, 29, 34, 36
14:15 - 38, 40, 43, 47, 48
14:30 - 50, 51, 53, 54, 55
14:45 - 58, 59, 61, 64, 65
15:00 - 68, 72, 73, 76, 77
15:15 - 79, 80, 35, 75
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.