Autor Wątek: 24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 769 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1039
24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« dnia: 21 Wrzesień 2021, 13:41:44 »
UWAGA! Zmiana terminu zawodów.

24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA


Regulamin zawodów pod nazwą "166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA"

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej
- promocja miasta Ostróda

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 21/34 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Lamkowski, e-mail: prezes@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 24.10.2021 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę
3.2 strzelnica COLT Wyszków, Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "a")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:30
Planowane jest rozegranie 4 konkurencje strzeleckie.

a) Pcz-10 - Czarny punkt
Pistolet bojowy centralnego zapłonu - strzelania z pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2 (środek).
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników, oddajemy 10 strzałów w czasie 180 sek.
- oceniane będzie 10 najlepszych z 13 przestrzelin z czarnego pola tarczy Ts-2
- strzelać można z jednej ręki lub obu rąk.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

b) Szybkostrzelny GLOCK
Pistolet bojowy i strzelba gładkolufowa (dubeltówka, bok, "pompka"), śrut max 28 g.
Po sygnale timera strzelamy do 12 metalowych celów na czas,
Oddajemy strzały do wskazanych celów, za każdy nietrafiony cel doliczone zostanie 3 sekundy.
Wymagana ilość amunicji: 5 naboi pistoletowych i 5 śrutu.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

c) Biatlonki
Karabin sportowy w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Oddajemy 20 strzałów (4 serie po 5 strzałów) stojąc z wolnej ręki do biatlonek znajdujących się w odległości ok. 45 m. w czasie 15 min.
W przypadku identycznej ilości trafień decydują trafienia w serii (kolejności).
Wygrywa ten zawodnik, który odda więcej celnych strzałów jeden po drugim w ostatniej serii.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

d) Pistolet makarowa
Strzelamy z pistoletów zasilanych nabojem makarowa (9x18) z lufą nie przekraczającą 11 cm, do tarczy TS-2 na dystansie 25 m. z postawy stojącej strzelając z jednej ręki lub oburącz.
Oddajemy 3 strzały próbne w czasie 60 sek.
Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając 15 strzałów w czasie 5 min. i z 18 przestrzelin oceniamy 15 najlepszych przestrzelin.
Maksymalny wynik jaki można uzyskać - 150 pkt.
Czas konkurencji - 5 min.
broń i amunicja własna

7. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich, rekonstruktorzy

9. Zasady bezpieczeństwa:
9.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników słuchu, przy strzelaniu do celów metalowych również ochronników oczu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
9.2 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół - zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
9.3 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
9.4 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.
9.5 Każda jednostka broni w której po ostatnim strzale zamek nie zostaje w położeniu otwartym musi mieć flagę bezpieczeństwa dłuższą od przewodu lufy i umieszczoną tak aby wystawała z lufy.

10. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 

11. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

12. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

13. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane medale.

14. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

15. Zagrożenie COVID 19
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych.
W szczególności informujemy że:
a) na stanowisku strzeleckim mogą być obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany przez sędziego,
b) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego,
a) obowiązuje dezynfekcja rąk osób wchodzących na teren strzelnicy i wychodzących z obiektu,
a) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia ochronnego,
b) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.

16. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

17. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
17.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiefo 21/34.
17.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych ? prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
17.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
17.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego ? przetwarzane będą w celu organizacji zawodów ? prowadzenie klasyfikacji.
17.5 Dane: wizerunek ? przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
17.6 Dane osobowe ? klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
17.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
17.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
17.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
17.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
17.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

18. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 21.10.2021 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności przez Przelewy24)
« Ostatnia zmiana: 21 Październik 2021, 20:17:27 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

cyfral

 • Wiadomości: 8
Odp: 24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Wrzesień 2021, 15:35:09 »
Przy konkurencji szybkostrzelny GLOCK z tą ilością amunicji każdy będzie miał przynajmniej 2 nietrafienia :)

olekba

 • Sędziowie
 • *
 • Wiadomości: 149
Odp: 24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Wrzesień 2021, 15:39:54 »
Chyba że dmuchniesz co najmniej 2 cele jednym śrutem i powtórzysz ten wyczyn przynajmniej raz

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1039
Odp: 24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Wrzesień 2021, 16:34:08 »
Chyba że dmuchniesz co najmniej 2 cele jednym śrutem i powtórzysz ten wyczyn przynajmniej raz
dokładnie tak  8)
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1039
Zmiana terminu zawodów
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Październik 2021, 16:37:54 »
Uwaga!
W związku ze zmianami w Zarządzie KS Garda, a co za tym idzie, zmianą osoby odpowiedzialnej za magazyn broni
w chwili obecnej nie mamy możliwości korzystania z broni klubowej do czasu formalnego dokonania zmian w WPA
przez co 166. zawody Gardy odbędą się w terminie późniejszym, kiedy będą wyznaczeni nowi magazynierzy i otrzymamy potwierdzenie zmian w WPA.
Za zaistniała sytuację przepraszamy.
Karty startowe zachowują swoją ważność.
Proszę na bieżąco śledzić stronę klubową oraz forum gdzie poinformujemy o nowym terminie zawodów.
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

SPB

 • Wiadomości: 299
Odp: 24.10.2021 - Kaczory - 166. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2021, 06:03:36 »
A gdzie można dowiedzieć się o zmianach wprowadzonych na wolnym zgromadzeniu KS GARDA?