Autor Wątek: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 966 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1290
19.03.2023
181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin 181. zawodów Klubu Strzeleckiego GARDA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 19.03.2023 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "e")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 9:10
- rozpoczęcie zawodów - 9:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Zostanie rozegranych 5 konkurencji strzeleckich:

a) Psp-10 - Odwrotność
Pistolet lub rewolwer sportowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
- 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 180 sek.
celujemy do możliwie najniższej wartości pola tarczy, czyli, 1 po czym wybieramy najlepszych 10 przestrzelin z 15 metodą liczenia będzie odwrotność, czyli
Trafienie 1 = 9 pkt.,
Trafienie 2 = 8 pkt.,
Trafienie 3 = 7 pkt., itd.
10W jak i 10 zwykła traktowana będzie, jako 0 pkt.
brak przestrzeliny w tarczy liczone jest 0 pkt.
- strzelać można z jednej ręki lub obu rąk.
maksymalna ilość punktów - 90
Klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni.

b) DCS-II
- strzelba gładkolufowa typu pomp-action i pistolet maszynowy lub pistolet w kalibrze 9 mm w konwersji typu RONI
- dopuszczalne przyrządy celownicze: mechaniczne i optyczne bez powiększenia (1:1)
- odległość: 12-25 metrów
- postawa stojąca bez podpórki
- do ostrzelania będą cele metalowe oraz tarcze IPSC na czas, za każdy trafiony "no shoot" doliczane będzie 10 sek. kary
- przed przystąpieniem do konkurencji zawodnicy dokładnie zapoznają się ze wszystkimi celami do ostrzelania ponieważ każdy "no shoot" oznaczony jest z tyłu co zawodnik w trakcie zapoznawania się z torem musi zapamiętać. Od strony strzelającego nie widać żadnych oznaczeń.
Zaczynamy strzelać ze strzelby do celi metalowych, po zakończeniu strzelania ostrzelamy tarcze IPSC.
Wartość kar czasowych wynosi odpowiednio:
a) 0 sekund dla strefy "A" celu papierowego
b) 1,5 sekundy dla strefy "C" celu papierowego
c) 3 sekundy dla strefy "D" celu papierowego
d) 5 sekund za brak trafienia wymaganego celu
e) 10 sekund za trafienie celu "Nie strzelać" (No shoot)
wymagana ilość amunicji: 5 szt. śrutu, 15 szt. 9 mm
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

c) 5X5 Ksp-20 Karabin sportowy
Strzelamy z karabinu sportowego z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (na amunicję 22LR) w postawie stojącej bez podpórki do tarczy karabinowej znajdującej się na dystansie 50 m.
Oddajemy 5 strzałów próbnych do środkowej tarczy w czasie 60 sek. (tarcza Ksp w układzie X)
Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając po 5 strzałów do skrajnych tarcz, łącznie 20 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d)  GSG open
- karabin bocznego zapłonu typu SCAR (imitacja karabinu bojowego typu: AR, MP5, MP40, M16, itp.) z dowolnymi przyrządami celowniczymi bez powiększenia
- odległość do 50 metrów
- postawa stojąca bez podpórki
- seria próbna - brak
- 20 strzałów ocenianych do 2 tarcz (2 serie z wymianą magazynka lub doładowaniem), 10 strzałów do tarczy nt23mini na dystansie 30 m., 10 strzałów do tarczy Nt23  na dystansie 50 m. w czasie nie przekraczającym 300 sek.
- dopuszczalne są mechaniczne przyrządy celownicze (muszka i szczerbinka lub diopter) lub optyczne bez powiększenia (1:1)
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

e) Ksp-10 Karabin sportowy (Wyszków)
Strzelamy z karabinu sportowego z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (na amunicję 22LR) w postawie stojącej bez podpórki do tarczy karabinowej znajdującej się na dystansie 25 m.
Oddajemy 5 strzałów próbnych w czasie 60 sek. (tarcza Ksp)
Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin zmieniamy tarcze i przystępujemy do konkurencji, oddając po 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
broń i amunicja własna

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce nagroda rzeczowa (z wyłączeniem sędziów).

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org.
Ilość miejsc ograniczona.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko od 1.03.2023 do 16.03.2023 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za posrednictwem Przelewy24
« Ostatnia zmiana: 17 Marzec 2023, 07:56:20 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

instruktor

 • Wiadomości: 17
Odp: 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA - Kaczory
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Luty 2023, 10:29:26 »
Może jakaś konkurencja z tzw. klasyków ? Mam tu na myśli karabinki sportowe z klasycznymi przyrządami celowniczymi typu muszka i szczerbinka bez podziału na powtarzalne czy samopowtarzalne. Zapewne sporo jest posiadaczy tego typu broni i warto byłoby odkurzyć lufy i przypomnieć sobie jak z tego się rywalizuje :).

Zantyr

 • Wiadomości: 21
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2023, 21:48:22 »
Czy jest możliwość strzelania w konkurencji GSG Open z karabinka bocznego zapłonu samopowtarzalnego ROSSI ?


Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1290
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marzec 2023, 14:04:42 »
tak :)
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Leon

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 1
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2023, 14:39:21 »

Czy w GSG open można wziąć udział z AR-15 wyposażonego w konwersję na 22LR?
Czy można strzelać z karabinka wyposażonego w lunetę (LVPO) ustawioną na powiększenie x1?
Nie musisz ludziom pokazywać środkowego palca, jeśli wskazujący trzymasz na spuście.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1290
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2023, 10:42:05 »
tak
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

exc450

 • Wiadomości: 140
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marzec 2023, 12:51:46 »
Czy w tym roku prowadzony jest ranking roczny PSP?

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1290
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marzec 2023, 09:03:23 »
tak
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1290
Odp: 19.03.2023 - Kaczory - 181. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marzec 2023, 08:03:27 »
W niedzielę, 19.03.2023 spotykamy się po raz kolejny w 2023 roku na kontynuacji cyklicznych, tym razem 181. zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Wskazane jest przybycie na strzelnicę odpowiednio wcześniej.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl


Psp-10 - Odwrotność
10:00
- 10, 11, 12, 18, 20, 21
10:20 - 22, 24, 30, 31, 32, 33
10:40 - 23, 28, 29, 35, 37, 39
11:00 - 34, 36, 38, 41, 42, 43
11:20 - 44, 45, 46, 47, 48, 50
11:40 - 51, 52, 53, 55, 58, 59
12:00 - Przerwa na posiłek
12:30 - 60, 61, 62, 63, 64, 65
12:50 - 66, 67, 68, 70, 71, 72
13:10 - 74, 57, 56, 77, 78, 25
13:30 - 73, 75, 76

DCS-II
10:00
- 23, 26, 27, 28, 29
10:25 - 34, 36, 38, 42, 43
10:50 - 30, 31, 33, 44, 46
11:15 - 10, 11, 12, 37, 39
11:40 - 47, 48, 49, 50, 60
12:05 - 53, 58, 63, 64, 67
12:30 - Przerwa na posiłek
13:00 - 51, 59, 73, 75, 76
13:25 - 70, 71, 72
13:50 - 56, 77, 78

Ksp - 5X5
10:00
- 22, 24, 30
10:20 - 10, 11, 12
10:40 - 18, 20, 21
11:00 - 23, 28, 29
11:20 - 31, 32, 34
11:40 - 37, 38, 39
12:00 - 41, 42, 43
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 44, 45, 46
13:10 - 47, 48, 50
13:30 - 51, 52, 53
13:50 - 55, 58, 59
14:10 - 60, 61, 62
14:30 - 63, 64, 66
14:50 - 67, 68, 70
15:10 - 71, 72, 73
15:30 - 74, 75, 76
15:50 - 56, 77, 78
16:10 - 25

GSG open
10:00
- 31, 32, 36
10:20 - 37, 39, 41
10:40 - 10, 11, 12
11:00 - 22, 24, 45
11:20 - 23, 28, 29
11:40 - 30, 42, 43
12:00 - 44, 51, 59
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 47, 48, 50
13:10 - 60, 61, 62
13:30 - 63, 64, 67
13:50 - 70, 71, 72
14:10 - 73, 74, 75
14:30 - 57, 56, 77
14:50 - 78
« Ostatnia zmiana: 18 Marzec 2023, 19:01:03 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.