Autor Wątek: 22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 568 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1253
22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« dnia: 29 Grudzień 2022, 21:26:14 »
22.01.2023 - Kaczory
179. zawody Klubu Strzeleckiego, GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Regulamin 179. zawodów Klubu Strzeleckiego GARDA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 22.01.2023 od godz. 9:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę. Konkurencja "a", "b" i "c")
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "a" i "d")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 8:10
- rozpoczęcie zawodów - 8:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 8:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 9:00
Zostaną rozegranie 4 konkurencje strzeleckie:

a) Psp-20 - statyka
Pistolet lub rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników zaklejamy przestrzeliny i oddajemy 20 strzałów ocenianych w czasie 10 min.  (4 serie po 5 strzałów)
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni
dla członków KS Garda konkurencja liczona będzie do rankingu rocznego

b) Precyzyjna dwudziestka dwójka
Karabin sportowy w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Oddajemy 5 strzałów próbnych siedząc przy stoliku do środkowej tarczy karabinowej Ts-1 w układzie X, znajdującej się w odległości 50 m. w czasie 3 min.,
po sprawdzeniu przestrzelin oddajemy 4 serie po 5 strzałów (20 strzałów) ocenianych do skrajnych tarcz w czasie nie przekraczającym 10 min.
- dopuszczona jedna podpórka
W przypadku identycznej wartości przestrzelin decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych.
Czas całkowity konkurencji - 20 min.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji
dla członków KS Garda konkurencja liczona będzie do rankingu rocznego

c) Szybkostrzelny PM
Pistolet maszynowy i strzelba gładkolufowa (dubeltówka, bok, "pompka"), śrut max 28 g.
Przed przystąpieniem do konkurencji ładujemy 2 magazynki do PM dowolną ilością amunicji w każdym (łącznie 20 szt.) i kładziemy na stole obok PMa, strzelbę ładujemy 5 szt. śrutu i nieprzeładowaną trzymamy do chwili kiedy usłyszymy sygnał timera.
Po sygnale timera należy przeładować strzelbę i strzelać do metalowych celów i tarcz IDPA na czas, najpierw ze strzelby do poperów, następnie z PMa do poperów (o ile nie trafimy ze strzelby) i tarcz IDPA dubletami.
Oddajemy strzały do wskazanych celów, za każdy nietrafiony cel doliczone zostanie 5 sekund, za C - 1,5 sek., D - 3 sek.,
Wymagana ilość amunicji: 20 naboi pistoletowych i 5 śrutu, dopuszczone mechaniczne przyrządy celownicze i optyczne bez powiększenia.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

d) Celny strzał z breneki - 25 (tylko strzelnica Wyszków)
Strzelba praktyczna (gładkolufowa) SG-1 - strzelanie BRENEKĄ (slugiem) ze strzelby gładkolufowej
1 strzał, zwycięża zawodnik, który strzeli bliżej środka tarczy odległość 25 m. Tarcza TS-2
broń i amunicja własna.

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce nagroda rzeczowa.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org.
Ilość miejsc ograniczona.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 19.01.2023 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za posrednictwem Przelewy24
« Ostatnia zmiana: 21 Styczeń 2023, 13:07:07 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1253
Odp: 22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2023, 17:13:36 »
W niedzielę, 22.01.2023 spotykamy się po raz pierwszy w 2023 roku na kontynuacji cyklicznych zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Wskazane jest przybycie na strzelnicę odpowiednio wcześniej.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Awaryjnie na strzelnicy będziemy mieli jednorazowe zatyczki do uszu.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl


Psp-20 - statyka
9:00
- 10, 11, 12, 13, 14, 15
9:25 - 17, 27, 28, 29, 30, 32
9:50 - 33, 34, 35, 36, 37, 38
10:15 - 39, 40, 41, 42, 43, 44
10:40 - 45, 46, 47, 48, 49, 50
11:05 - 51, 52, 53, 54, 55, 56
11:30 - 57, 58, 59, 60, 61, 62
11:55 - 63, 64, 66, 67, 70, 71
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 72, 73, 74, 75, 76, 77
13:15 - 78, 79, 82, 1
13:40 - 80, 81

Precyzyjna dwudziestka dwójka
9:00
- 28, 29, 30, 32
9:25 - 10, 11, 12, 13
9:50 - 14, 15, 39, 40
10:15 - 33, 34, 35, 36
10:40 - 37, 38, 41, 42
11:05 - 43, 44, 46, 48
11:30 - 50, 51, 52, 53
11:55 - 54, 55, 56, 57
12:20 - 58, 59, 60, 61
12:45 - 62, 63, 64, 66
13:10 - 70, 71, 80, 81
13:35 - 67, 73, 76, 77
14:00 - 72
14:25 - 82, 1

Szybkostrzelny PM
9:00
- 17, 33, 35, 36
9:25 - 14, 15, 37, 38
9:50 - 10, 11, 12, 13
10:15 - 28, 30, 32, 45
10:40 - 39, 40, 43, 44
11:05 - 41, 42, 50, 57
11:30 - 46, 48, 54, 55
11:55 - 51, 52, 53, 58
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 56, 60, 61, 67
13:15 - 62, 63, 66, 72
13:40 - 74, 82, 1
14:05 - 73, 77, 80, 81
« Ostatnia zmiana: 21 Styczeń 2023, 18:34:27 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Mariusz B

  • Wiadomości: 56
Odp: 22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2023, 17:33:10 »
Czy w konkurencji  c)Szybkostrzelny PM są dopuszczone przyrządy celownicze optyczne ?? Np. kolimator ?? W opisie zakazu nie widzę, ale wolę się upewnić.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1253
Odp: 22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Styczeń 2023, 17:43:07 »
kolimatory są dopuszczone
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Obuch

  • Wiadomości: 16
Odp: 22.01.2023 - Kaczory - 179. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2023, 01:22:13 »
Zapytam tutaj, żeby nie tworzyć nowego wątku pod jedno pytanie. Czy będzie można liczyć w lutym na 180 zawodach kluby na takie konkurencje jak trap, 5X5 - 20 Karabin sportowy - statyka albo Psp-20 Pistolet sportowy - statyka albo metalowa ściana która była przy okazji ostatniego jesiennego strzelania precyzyjnego ?