Autor Wątek: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO  (Przeczytany 833 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1160
26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« dnia: 16 Maj 2022, 10:11:07 »
26.06.2022 - Kaczory
"Strzelamy na bojowo" PIRO,
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

REGULAMIN

1. Cel zawodów: celem zawodów PIROjest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- propagowanie kultury fizycznej poprzez:
-   Wysiłek fizyczny,
-   Dodatkowe obciążenie,
-   Pozycje wymuszone,strzelanie za zasłony

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Szepelak, tel. 691 513 573, e-mail: tszepelak@gmail.com

3. Termin i miejsce zawodów: 26.06.2022 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
BROŃ:   
Pistolet
-   Zabronione jest zakładanie i używanie urządzeń ułatwiających szybszą wymianę magazynka (tzw. lejków) o szerokości większej niż 36 mm licząc od krawędzi zewnętrznych
-   Broni wyposażonej w jakiegokolwiek rodzaju kompensatory, w tym lufy z portingiem oraz lufy hybrydowe. Nie dotyczy konstrukcji gdzie porting lufy wykonany jest fabrycznie, a dany model jest ogólnie dostępny.
-   Broni wyposażonej w przyrządy celownicze o niestandardowej konfiguracji (np.: ghostrings, BoMarrib etc.). Dozwolone są tylko konwencjonalne przyrządy celownicze,
-   Broni wyposażonej w nakładki na język spustowy.
-   Broni wyposażonej w kolby lub chwyty przednie.
-   Broni wyposażonej w oświetlenie lub celowniki laserowe. Nie dotyczy zawodów organizowanych w warunkach ograniczonej widoczności.
-   Broni wyposażonej w urządzenia umożliwiających podparcie palca (thumbrest) lub szybsze przeładowanie broni (sidleracker). i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo lub funkcjonowanie broni
UWAGA: Przyrządy celownicze mogą zwierać wstawki trytowe, światłowody, białe kropki, ramki

6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA:
KABURY I ŁADOWNICE
Zgodnie z ideą konkurencji PIRO, oporządzenie zawodnika w czasie zawodów nie powinno odbiegać, od przeznaczonego do skrytego noszenia broni, kabury i ładownice muszą spełniaćnastępujące kryteria:
-   Kabura i ładownice muszą być zamocowane na pojedynczym pasie, który przechodzi przez minimum trzy szlufki na wysokości pasa zawodnika
-   Kabura musi zakrywać język spustowy tak, aby manipulacja nim nie była możliwa,
-   Jeżeli kabura i ładownice posiadają zapięcie, musi być ono używane
-   Kabura i ładownice muszą być umiejscowione tak, aby środek kabłąka spustowego broni włożonej do kabury lub środek ładownicy znajdował się na środkowej linii ciała.
-   Broń i wyposażenie musi być ukryte pod ubraniem.W trakcie odprawy, sędzia sprawdza zgodnośćwyposażenia z regulaminem. Zawodnik odchylaręce od ciała, tworząc kąt 90°, przez co ubiór sięlekko unosi. Po uniesieniu ręki, żadna część broni z kaburą włącznie nie może być widoczna. Tą samączynność powtarza się dla ładownicy.
-   Printing, czyli obrys broni schowanej pod ubraniem jest dozwolony
Magazynki pistoletowe 1 w broni i 2 szt. Ładownice. Załadowane maksymalnie 10 nabojami

7. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

8. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:20
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:25

Tor 1 - oś 100 m.
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje tarcze T1, T2 następnie przemieszcza się do zasłony 1 za zasłony (maksymalnie może być widoczne 1/3 sylwetki zawodnika) ostrzeliwuje tarcze T3, T4, T5. Następnie przemieszcza się do zasłony 2 za zasłony ostrzeliwuje tarcze T6, T7, poper P1 t tarcze T8. Następnie zawodnik przemieszcza się do zasłony 3 i ostrzeliwuje popery P2 i P3.
Ilość strzałów 19
3 NSTor 2 - oś środkowa
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik nie opuszczając wyznaczonej strefy ostrzeliwuje tarcze i popery w sekwencji taktycznej T1, T2, T3, T4, T5, T6, P1, P2, P3, P4.
Ilość strzałów 16
3 No Shoot (NS)Tor 3 - oś środkowa
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje popery P1, P2. Następnie przemieszcza się do zasłony (cover) 1 i ostrzeliwuje tarcze T1, T2, T3, T4. Następnie przemieszcza się do zasłony 2 i ostrzeliwuje tarcze T5 i T6 nastepnie przemieszcza się do zasłony 3 i ostrzeliwuje popery P3, P4, P5.
Ilość strzałów 17
3 NSTor 4 - oś 25m.
Broń załadowana przeładowana, zabezpieczona  pistolety SA, pistolety DA kurek zwolniony. Broń w kaburze, kabura zakryta. Po sygnale timera zawodnik nie opuszczając wyznaczonej strefy ostrzeliwuje w sekwencji taktycznej poper P1. Poper P1 aktywuje kiwak S1 który musi zostać trafiony 2 razy, po czym ostrzeliwuje tarcze T1, T2, T3, i popery P2 i P3.
Ilość strzałów 11
3NSUWAGA !!
Wszystkie tarcze papierowe ostrzeliwujemy 2 razy każdy dodatkowy strzał będzie skutkować Procedurą. Każdy nietrafiony strzał to MISS.

9. Zawody dla członków klubu i gości tylko posiadających broń własną.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich3torach, trzy składy po 15 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji
Obowiązują ochronniki słuchu okulary ochronne.Broń krótka w kaburze.

10. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich
- funkcjonariusze służb mundurowych III PR

11. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej.

12. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

13. Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

14. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych Torach.
O zajętym miejscu będzie decydowałczas przebiegu Toru.
Na czas przebiegu toru składa się rzeczywisty czas przebiegu mierzony Timerem + czas dodatkowy wynikający z trafionych stref na tarczy, nie trafionych stref, trafionych NS ewentualnie powiększony o Procedure lub D.K. P.
Sekundy karne:
A - x 0 s
C - x 1,5 s
D - x 3 s
MISS - x 5 s
N/S - x 5 s
NT - x 5 s
Proc. - x 3 s
D.K.P. - x 20 s

W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

15. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

16. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 50).

17. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
18.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208.
18.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
18.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
18.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
18.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
18.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
18.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
18.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
18.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
18.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
18.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

19. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

20. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwiec 2022, 15:54:25 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Razzec

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 4
Odp: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2022, 07:56:18 »
Witam,
jak się rejestruję, to data zawodów to   2022-06-19.
Błąd rejestracji, czy zmianie uległa data?

Darek65

 • Administrator
 • Wiadomości: 1160
Odp: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2022, 20:21:27 »
zawody odbędą się 26.06.2022
najpóźniej jutro będzie regulamin i wówczas ruszy rejestracja
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Andrzej Zieliński

 • Wiadomości: 14
 • Strzelnica Tilice, Militaria Tylice, 506092898
Odp: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwiec 2022, 14:54:11 »
będę na zawodach, jeśli ktoś potrzebuje broń lub amo mogę przywieść ;)
aktualne stany i ceny na www.militariatylice.pl dla klubowiczów rabaty.
Andrzej Zieliński 506092898.

Szymon

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 4
Odp: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwiec 2022, 11:43:35 »
Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom tych zawodów za urozmaicenie kalendarza zawodów o kolejne zawody dynamiczne, to bardzo dobra inicjatywa.
Na odprawie wśród sędziów wzbudziła wątpliwości konfiguracja broni wyposażonej w kolimator , w efekcie nie zostałem dopuszczony do rywalizacji z tą bronią i tylko dzięki uprzejmości innego zawodnika mogłem uczestniczyć w tych zawodach.
Problem w tym że w przepisach PIRO https://www.piro.org.pl/przepisy.html broń wyposażona w kolimator od dwóch lat jest dopuszczona w klasie sprzętowej SPORT (strona 20 i dalsze regulaminu)
Jeśli natomiast z jakiś powodów wyłączana jest dana modyfikacja sprzętu należy to jednoznacznie określić w regulaminie zamieszczonym na forum lub odnieść się bezpośrednio do regulaminu PIRO i zawartych tam zapisów ale wtedy nie powinno się nazywać tych zawodów "PIRO"
Mam nadzieję że na kolejnej edycji będzie można startować we wszystkich klasach sprzętowych.

Razzec

 • Nowy użytkownik
 • Wiadomości: 4
Odp: 26.06.2022 - Kaczory - "Strzelamy na bojowo" PIRO
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwiec 2022, 16:57:53 »
Witam,
popieram kolegę!!! Jak dla mnie rewelacja, chociaż na przyszłość chyba po 1 torze na oś, aby sprawniej szło.
Co do kolimatorów - jeżeli można to jestem za. Coraz więcej tego wszędzie, jeżeli przepisy pozwalają, to chętnie też sam bym chętnie kropka założył i się pobawił.
Impreza super, chociaż nas przygrzało nieco  :D