Autor Wątek: 19.09.2021 - Memoriał Jerzego Cieśli - Kaczory  (Przeczytany 439 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1022
19.09.2021 - Memoriał Jerzego Cieśli - Kaczory
« dnia: 30 Sierpień 2021, 20:35:15 »
19.09.2021 - Memoriał Jerzego Cieśli - Kaczory
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS


Regulamin zawodów pod nazwą "Memoriał Jerzego Cieśli" Klubu Strzeleckiego GARDA Ostróda

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- upamiętnienie jednego z założycieli i pierwszego prezesa Klubu Strzeleckiego GARDA
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej
- promocja miasta Ostróda

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 21/34 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Tomasz Lamkowski, e-mail: prezes@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 19.09.2021 od godz. 10:00
Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:30
Planowane jest rozegranie 4 konkurencje strzeleckie.

a) Psp-20 Pistolet sportowy - statyka
Pistolet sportowy Psp-20  - strzelania statyczne z pistoletu lub rewolweru bocznego zapłonu do tarczy TS-2, 5 próbnych i 20 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników zaklejamy przestrzeliny
- oddajemy 4 serie po 5 strzałów (łącznie 20 strzałów ocenianych) do tarcz w czasie 10 min.
- tarcza pistoletowa PS-2 zgodna z przepisami PZSS
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk
Maksymalny wynik jaki można uzyskać - 200 pkt.
Dopuszczone jest używanie lunet obserwacyjnych.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni


b) 5X5 - 20 Karabin sportowy - statyka
Strzelamy z karabinu bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarcz karabinowych na dystansie 50 m. z postawy siedzącej z jedną podpórką.
Oddajemy 5 strzałów próbnych do środkowej tarczy w czasie 2 min. Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania do skrajnych tarcz oddając po pięć strzałów do każdej ze skrajnych  tarcz w czasie nie przekraczającym 10 min. Maksymalny wynik 200 pkt.
Dopuszczone jest używanie jednej podpórki i lunety obserwacyjnej.,
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji.


c) Pistolet oficera
Strzelamy z broni osobistej używanej przez oficerów milicji dawnego bloku wschodniego typu P-64 lub podobnych z magazynkami jednorzędowymi, nie przekraczających kalibru 9,3 mm (P-64, P-83, TT wz 33, TT wz 30, Walther PPk, Walther PP, Bajkał 442, itp.) do tarczy Nt-23 na dystansie 25 m. z postawy stojącej strzelając z jednej ręki lub oburącz.
Przystępujemy do strzelania oddając 15 strzałów ocenianych (bez strzałów próbnych) w czasie 10 min.
Maksymalny wynik 150 pkt.
broń i amunicja własna


d) Pcz-15 Pistolet centralnego zapłonu - statyka
Pcz-15  - strzelania statyczne z pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu o kalibrze 9 mm, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-2,
3 próbne i 15 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników zaklejamy przestrzeliny
- oddajemy 3 serie po 5 strzałów (łącznie 15 strzałów ocenianych) do tarcz w czasie 10 min.
- tarcza pistoletowa PS-2 zgodna z przepisami PZSS
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk
Maksymalny wynik jaki można uzyskać - 150 pkt.
Dopuszczone jest używanie lunet obserwacyjnych.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

5. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

6. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich, rekonstruktorzy


7. Zasady bezpieczeństwa:
7.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników słuchu, przy strzelaniu do celów metalowych również ochronników oczu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
7.2 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół - zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.3 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.4 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.
7.5 Każda jednostka broni w której po ostatnim strzale zamek nie zostaje w położeniu otwartym musi mieć flagę bezpieczeństwa dłuższą od przewodu lufy i umieszczoną tak aby wystawała z lufy.

8. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 

9. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

10. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

11. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane medale.

12. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

13. Zagrożenie COVID 19
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych.
W szczególności informujemy że:
a) na stanowisku strzeleckim mogą być obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany przez sędziego,
b) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego,
a) obowiązuje dezynfekcja rąk osób wchodzących na teren strzelnicy i wychodzących z obiektu,
a) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia,
b) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.


14. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiefo 21/34.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ? w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych ? prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ? zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego ? przetwarzane będą w celu organizacji zawodów ? prowadzenie klasyfikacji.
5. Dane: wizerunek ? przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
6. Dane osobowe ? klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 16.09.2021 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności przez Przelewy24)
« Ostatnia zmiana: 18 Wrzesień 2021, 17:18:54 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1022
Odp: 19.09.2021 - Memoriał Jerzego Cieśli - Kaczory
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Wrzesień 2021, 10:25:05 »
W najbliższą niedzielę, 19.09.2021 spotykamy się na zawodach "Memoriał Jerzego Cieśli".
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Proszę o przybycie na strzelnicę pól godziny przed pierwszą konkurencją.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Awaryjnie na strzelnicy będziemy mieli jednorazowe zatyczki do uszu.
Z uwagi, że w grafiku może być jakiś błąd proszę w sobotę wieczorem (18.09.2021) sprawdzić czy zostały wprowadzone jakieś zmiany, pozwoli to wszystkim uniknąć nieporozumień na strzelnicy.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Psp-20 Pistolet sportowy
10:15
- 10, 11, 12, 13, 14, 15
10:45 - 17, 18, 19, 30, 31, 32
11:15 - 16, 20, 24, 25, 27, 28
11:45 - 21, 22, 23, 26, 33, 37
12:15 - 38, 39, 40, 43, 44, 45
12:45 - 29, 35, 36, 46, 48, 49
13:15 - Przerwa na posiłek
13:45 - 52, 54, 55, 56, 57, 58
14:15 - 50, 51
14:45 - 60, 61, 62
15:15 - 59

5X5 - Karabin sportowy
10:15
- 16, 20, 21, 22
10:40 - 23, 24, 25, 26
11:05 - 10, 11, 12, 13
11:30 - 14, 15, 29, 32
11:55 - 27, 28, 35, 36
12:20 - 37, 46, 48, 49
12:45 - 38, 39, 40, 43
13:10 - Przerwa na posiłek
13:40 - 44, 45, 50, 51
14:05 - 59, 60, 61, 62
14:30 - 52, 54, 55, 56
14:55 - 57, 58

Pcz - Pistolet oficera
10:15
- 23, 26
10:40 - 21, 22
11:05 - 14, 15
11:30 - 11, 12
11:55 - 13, 29
12:20 - 27, 28
12:45 - 31, 37
13:10 - Przerwa na posiłek
13:40 - 40, 43
14:05 - 45, 46
14:30 - 58, 59
14:55 - 50, 51
15:20 - 54, 60
15:45 - 61, 62
16:10 - 34

Pcz-15
10:15
- 17, 18, 19, 24, 25
10:40 - 16, 20, 27, 28, 29
11:05 - 21, 22, 23, 26, 33
11:30 - 10, 13, 31, 35, 36
11:55 - 11, 12, 14, 15, 32
12:20 - 50, 51, 54, 58, 59
12:45 - 44, 45, 60, 61, 62
13:10 - Przerwa na posiłek
13:40 - 37, 38, 39, 46, 41
14:05 - 40, 43, 42


W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl
« Ostatnia zmiana: 17 Wrzesień 2021, 23:12:21 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.