Autor Wątek: 14.09.2019 - Zawody z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej  (Przeczytany 1241 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 987
14.09.2019 - Kaczory - Zawody z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, GWARD, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza K-PZSS

Regulamin zawodów pod nazwą "Zawody z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej" Klubu Strzeleckiego GWARD Kwidzyn i GARDA Ostróda

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- upamiętnienie wydarzeń 1 września 1939 r.
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej
- promocja miasta Ostróda

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GWARD Kwidzyn oraz GARDA z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 21/34 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 14.09.2019 od godz. 10:00
Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:30
Planowane jest rozegranie 5 konkurencji strzeleckich.

a) Strzelec piechoty
Karabin centralnego zapłonu (repetier)  którego konstrukcja jest sprzed 1945 r. (Mosin, Mauser, itp.)
- tarcza nt-23,
- 10 strzałów ocenianych (bez strzałów próbnych), odległość 100 m.
- postawa leżąca z podpórką, czas konkurencji 300 sek.
- oceniane będzie 10 przestrzelin (maksymalna możliwa ilość punktów - 100)
broń i amunicja własna


b) Syberyjski myśliwy
- broń: strzelba gładkolufowa dowolnego kalibru maksymalnie dwustrzałowa (jednorurka, dubeltówka, nadlufka);
- amunicja: śrut (maks. 28 g);
- ilość strzałów: 10;
 - cele: 6 poperów i 4 cele metalowe;
- kara za nietrafione cele metalowe - 3 sek, popery -5 sek.
- konkurencja z limitem 3 min. oraz mierzonym czasem przebiegu; zawodnik który nie ukończy konkurencji z przyczyn fizycznych bądź technicznych lub przekroczy limit czasu kończy konkurencję z wynikiem 0 (zero).
Broń i amunicja klubowa, ale można też strzelać z własnej broni


c) Pistolet oficera
- broń: niemodyfikowany pistolet lub rewolwer wojskowy bądź policyjny centralnego zapłonu dowolnego kalibru konstrukcji sprzed 1945 r., np. Colt M1911, Colt M1911A1, Browning High Power, Luger P08, Walther P38, Webley, Nagant wz. 1895, Nagan wz. 30, Vis wz. 1935, TT wz. 30, TT wz. 33 (dopuszczalna produkcja powojenna ale bez modyfikacji, zwłaszcza przyrządów celowniczych);
- ilość strzałów: bez próbnych, 15 ocenianych w czasie 10 min.; maksymalnie do zdobycia 150 pkt.;
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz;
- cele: tarcza TS-2;
- użycie lunety obserwacyjnej: dopuszczone;
- dystans: 25 m.
przestrzeliny kalibrowane będą wg najwyższego kalibru dopuszczonego w tej konkurencji, czyli .45
Broń i amunicja własna.


d) Automat 20 lat później
Karabinek automatyczny wyprodukowany w bloku wschodnim po 1945 r. na nabój pośredni lub jego klon (AK-47, AKMS, SA vz 58, Norinco TYP 56, Zastawa M70,) z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, bez kompensatorów do tarczy nt-23 na dystansie 100 m. z postawie leżącej z podpórką.
Oddajemy 3 strzały próbne. Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów.
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- 10 strzałów ocenianych w czasie 120 sek.
- oceniane będzie 10 najlepszych z 13 przestrzelin
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych
Broń i amunicja klubowa, ale można też strzelać z własnej broni


e) 10 strzałów ku chwale Ojczyzny
Karabin sportowy bocznego zapłonu wz. 47 "Radomka" z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
Strzelamy do tarczy TS-2 na dystansie 50 m. z postawy leżącej z podpórką.
Przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów w czasie 120 sek. bez strzałów próbnych.
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych
Broń i amunicja własna


f) Pistolet służbowy
- broń: niemodyfikowany pistolet lub rewolwer wojskowy bądź policyjny centralnego zapłonu dowolnego kalibru konstrukcji po 1945 r., np. HK, Glock, Walther P99, P-64, P-83, CZ-82, CZ-83, Walther PP, Walther PPK, XDM, itp. z lufą nie przekraczającą 5,25" (mechaniczne przyrządy celownicze) i kalibrze nie przekraczającym 9,3 mm;
- ilość strzałów: bez próbnych, 15 ocenianych w czasie 10 min.; maksymalnie do zdobycia 150 pkt.;
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz;
- cele: tarcza TS-2;
- użycie lunety obserwacyjnej: dopuszczone;
- dystans: 25 m.
Broń i amunicja własna ale dostępna będzie również klubowa.
Rejestracja na konkurencję "f" odbywać się będzie na strzelnicy.

5. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

6. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GWARD i GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych, kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich, rekonstruktorzy


7. Zasady bezpieczeństwa:
7.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników oczu, przy strzelaniu do celów metalowych również ochronników oczu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
7.2 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół - zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.3 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.4 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.
7.5 Każda jednostka broni w której po ostatnim strzale zamek nie zostaje w położeniu otwartym musi mieć flagę bezpieczeństwa dłuższą od przewodu lufy i umieszczoną tak aby wystawała z lufy.

8. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 

9. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

10. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

11. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy.
Każdy z uczestników biorący udział w konkurencji "e" otrzyma dodatkowo dyplom 10 strzałów Ku Chwale Ojczyzny

12. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

13. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 12.09.2019 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności przez Przelewy24)
« Ostatnia zmiana: 05 Wrzesień 2019, 10:51:05 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.