Autor Wątek: Jak zostać członkiem klubu  (Przeczytany 6928 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1512
Jak zostać członkiem klubu
« dnia: 27 Października 2016, 17:43:50 »
Klub Strzelecki GARDA  jest istniejącym od 12 czerwca 2006r. stowarzyszeniem, które skupia osoby zainteresowane strzelectwem oraz kolekcjonowaniem broni, a takźe zapewnia pomoc prawną swoim członkom przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną sportową i kolekcjonerską.

W Klubie jest miejsce dla każdego, zarówno dla stawiających w strzelectwie pierwsze kroki, jaki i dla doświadczonych strzelców, myśliwych, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego. 

Na naszej strzelnicy w Kaczorach koło Ostródy można uprawiać sport strzelecki w różnych jego odmianach: rekreacyjnej, dynamicznej i strzelań precyzyjnych. W środku lasu, na trzech osiach, można strzelać na odległość do 100 metrów, a także do rzutków.  Do dyspozycji jest broń klubowa i raz w miesiącu treningi i zawody, w których mogą też brać udział osoby nie będące członkami Klubu.

Klub Strzelecki GARDA jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Posiadamy aktualną licencję klubową PZSS nr LK-1001/2016 na pistolet, karabin i strzelbę gładkolufową ważną do 31.12.2020r.


W oparciu o §11 pkt 4 Statutu Klubu Strzeleckiego Garda, warunkiem przyjęcia w poczet Członków KS Garda jest:
a)   wniesienie składki rocznej, przelewem na konto bankowe Klubu, zgodnie z obowiązującą stawką;
b)   złożenie deklaracji członkowskiej w formie papierowej, na formularzu pobranym ze strony www.ksgarda.pl, wraz z potwierdzeniem przelewu składki rocznej;
c)   odbycie sześciomiesięcznego stażu;
d)   uzyskanie pozytywnej oceny Kandydata przez Zarząd po zakończeniu stażu;
e)   wniesienie opłaty wpisowej zgodnie z obowiązującą stawką.

Przyjęcie Członka Klubu odbywa się w drodze Uchwały Zarządu KS Garda po spełnieniu warunków ujętych w §1 pkt 2.

W przypadku, gdy Kandydat jest rekomendowany przez osobę wprowadzającą, będącą Członkiem KS Garda, decyzją Zarządu staż może zostać skrócony lub pominięty.

Opłatę wpisową Kandydat wnosi przelewem na konto Klubu po uzyskaniu pozytywnej oceny Zarządu.

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku wymienionego w §1 pkt 2 lub z innych ważnych przyczyn Zarząd może wydać negatywną decyzję odnośnie przyjęcia Kandydata w poczet Członków KS Garda, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

Od negatywnej decyzji Zarządu KS Garda Kandydatowi służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni.

« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2020, 12:38:05 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

fnmilo

  • Sędziowie
  • *
  • Wiadomości: 797
Odp: Jak zostać członkiem klubu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2019, 20:31:33 »
Procedura klubowa w przygotowaniu.


Zasady przyjmowania osób niepełnoletnich wg. PZSS

 Wnioskodawcy niepełnoletni są obowiązani dołączyć do wniosku, pisemną zgodę
swych przedstawicieli (opiekunów) ustawowych na uprawianie określonej dyscypliny
sportu strzeleckiego.
2. Wnioskodawcy niepełnoletni są zwolnieni z obowiązku przedstawiania patentu,
a licencje wydaje się na wniosek klubu sportowego, na okres do końca roku
kalendarzowego, w którym wnioskodawca kończy 18 lat.
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 4 z 6
3. Klub sportowy, przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie licencji
niepełnoletniemu, jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia zakończonego
sprawdzianem z zakresu:
- regulaminu strzelnicy,
- ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim,
- bezpiecznego obchodzenia się z bronią na stanowisku strzeleckim.
4. We wniosku o przyznanie licencji niepełnoletniemu, kierownik klubu potwierdza
przeprowadzenie szkolenia oraz pozytywny wynik sprawdzianu o którym mowa
w ust.3.
5. Licencja wydana na podstawie § 9 upoważnia niepełnoletniego do udziału we
współzawodnictwie sportowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, trenera lub
sędziego.
6. Wnioskodawcy ubiegający się o przedłużenie licencji po ukończeniu 18. roku życia,
dołączają do wniosku oświadczenie o posiadanym patencie strzeleckim.
zaczynam :) przygodę