Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Terminy Zawodów / Odp: 22.04.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - Wiosna, zawody 3GUN
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 29 Marzec 2023, 21:31:37 »
Ograniczone są głównie zimą kiedy o 15 jest juz ciemno, teraz będzie więcej miejsc :)
Zapisy i regulamin będzie po 1.04
2
Kupię - sprzedam / Odp: [S] Ar-15 FedArm 2 lufy na 1 promesę !!
« Ostatnia wiadomość wysłana przez andrzej_d dnia 29 Marzec 2023, 21:25:25 »
Sprzedałeś?
3
Terminy Zawodów / Odp: 22.04.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - Wiosna, zawody 3GUN
« Ostatnia wiadomość wysłana przez andrzej_d dnia 29 Marzec 2023, 21:14:07 »
Od jakiegoś czasu ilość miejsc została bardzo ograniczona pomimo,
że zawodu 3gun cieszą się dużym zainteresowaniem.

4
Rezerwacja strzelnicy / 4-5.04.2023 - szkolenie Straży Leśnej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 27 Marzec 2023, 11:38:02 »
4.04.2023
8:30-14:30

5.04.2023
8:30-14:30
cała strzelnica

Szkolenie Straży Leśnej
prowadzący: Zygmunt Szymański
5
Terminy Zawodów / Odp: 22.04.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - Wiosna, zawody 3GUN
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin dnia 23 Marzec 2023, 12:31:00 »
takie małe pytanie, kiedy ruszą zapisy na zawody?
i pytanie pomocnicze: jakie będą tory?
6
Terminy Zawodów / 30.04.2023 - Kaczory - Mini Rifle
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 20 Marzec 2023, 08:53:37 »
30.04.2023 - Kaczory - Mini Rifle, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS
7
Terminy Zawodów / 23.04.2023 - Kaczory - 182. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 20 Marzec 2023, 08:52:23 »
23.04.2023
182. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin 182. zawodów Klubu Strzeleckiego GARDA

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 19.03.2023 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "a")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 9:10
- rozpoczęcie zawodów - 9:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Zostaną rozegrane 4 konkurencje strzeleckie:

a) Czarny punkt Psp-10
Pistolet sportowy bocznego zapłonu - strzelania z pistoletu lub rewolweru sportowego
- 5 strzałów próbnych w czasie 2 min.
po zapoznaniu się z wartościami przestrzelin przystępujemy dp konkurncji
-  10 strzałów ocenianych, (2 serie po 5 strzałów), odległość 25 m. Tarcza TS-2 (środek).
-  czas konkurencji 180 sek.
- oceniane 10 najlepszych przestrzelin z 15 w czarnym polu, przestrzeliny z białego pola traktowane są jako 0.
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk
klub zapewnia broń i amunicję oraz pas z kaburą i ładownicami, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

b) Metalowa ściana
Strzelba gładkolufowa ("pompka", dubeltówka, bok), pistolet centralnego zapłonu.
Wymagana amunicja: 10 szt. śrutu max 28 g., 15 szt. amunicji do pistoletu.
Zawodnik ma do trafienia łącznie 15 celi blaszanych. Zaczyna strzelać do celi ze strzelby,
jeżeli ze strzelby nie będą trafione wszystkie cele metalowe musi trafić je z pistoletu,
po trafieniu wszystkich celi znajdujących się w odległościach od 12 do 20 m. zawodnik z pozostałej amunicji strzela do tarczy TS-2, która znajduje się na dystansie 25 m.
O wygranej decyduje suma przestrzelin na tarczy. W przypadku pominięcia celu metalowego wynik z tarczy traktowany jest jako 0
klub zapewnia broń i amunicję oraz pas z kaburą i ładownicami, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

c) Precyzyjna dwudziestka dwójka
Karabin sportowy w kalibrze 22LR z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Oddajemy 5 strzałów próbnych siedząc przy stoliku do tarczy o średnicy 20 cm znajdującej się w odległości 100 m. w czasie 3 min.,
po sprawdzeniu przestrzelin oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie nie przekraczającym 5 min.
z 15 przestrzelin oceniane będzie 10 najlepszych
- dopuszczona jedna podpórka
W przypadku identycznej wartości przestrzelin decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

d) b) Ksp-20 z optyką
Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu z optyką:
- odległość strzelania: 100 m;
- cel: tarcza o średnicy 10 cm,
Oddajemy 5 strzałów próbnych siedząc przy stoliku do tarczy w czasie 3 min.,
po sprawdzeniu przestrzelin oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie nie przekraczającym 5 min.
z 15 przestrzelin oceniane będzie 10 najlepszych
- dopuszczona jedna podpórka
W przypadku identycznej wartości przestrzelin decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce nagroda rzeczowa (z wyłączeniem sędziów).

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org.
Ilość miejsc ograniczona.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga!
Rejestracja online możliwa będzie tylko od 1.04.2023 do 20.04.2023 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za pośrednictwem Przelewy24
8
Terminy Zawodów / 22.04.2023 - Kaczory 4 Pory Roku - Wiosna, zawody 3GUN
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 20 Marzec 2023, 08:51:14 »
22.04.2023 - Kaczory
4 Pory Roku - Wiosna,
zawody 3GUN, GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS
9
Terminy Zawodów / 15.04.2023 - Kaczory - "Black Powder only" Zawody Cowboy Action Shooting
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 20 Marzec 2023, 08:50:00 »
15.04.2023 - Kaczory - "Black Powder only"
Zawody Cowboy Action Shooting WAS-Banditos, GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

REGULAMIN ZAWODÓW WESTERNOWYCH
"Black Powder Only VIII"
1. Organizator : Stowarzyszenie ?WAS Banditos?, Klub Strzelecki ?Garda?

2. Cel zawodów:
- integracja środowiska strzeleckiego
- integracja środowiska kolekcjonerów broni palnej
- podniesienie umiejętności strzeleckich
- popularyzacja strzelectwa dynamicznego z broni historycznej - Western Action Shooting
- wyłonienie zwycięzców
- prezentacja kolekcji broni palnej

3. Termin : 15 kwietnia2023 (sobota) godz. 10:00 - 19.00 (Zapisy od 9.00)

4. Miejsce : strzelnica KS Garda, Ostróda, nadleśnictwo Kaczory

5. Uczestnictwo: sympatycy strzelectwa i posiadacze broni historycznej i replik tej broni

6. Klasyfikacja broni CAS:
- broń krótka ? rewolwer SA pochodzący konstrukcyjnie z przed 1899r. kal. .36 -.45.
Pociski lub kule wyłącznie ze stopu ołowiu. Dowolne mechaniczne przyrządy celownicze.
- broń długa ? broń długa pochodząca z przed 1899r. w postaci karabinów powtarzalnych (lever action) oraz strzelb gładkolufowych. Pociski lub kule wyłącznie ze stopu ołowiu. Dowolne mechaniczne przyrządy celownicze.

7. Konkurencje :
a) zawody główne ? tory Cowboy Action Shooting - rewolwer, karabin, strzelba,
b) rzutki czarnoprochowe (20 sztuk),c) strzelanie tarczowe (rewolwer/pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa/muszkiet
gładkolufowy) z broni rozdzielnego ładowania lub broni na amunicję scaloną
elaborowanąwyłącznie czarnym prochem

8. Kategorie:
- Cowboy : dwa rewolwery centralnego zapłonu lub kapiszonowe, karabin, strzelba
- Little traditional: jeden rewolwer kapiszonowy lub centralnego zapłonu, karabin, strzelba
- FrontierCartridge: dwa rewolwery kapiszonowe lub centralnego zapłonu, karabin, strzelba ? amunicja wyłącznie na czarnym prochu

9. Zasady konkurencji Western Action Shooting:
9.1 Startując wg kolejności zgłoszeń, zawodnicy ostrzeliwują kolejno celerozmieszczone
na stanowiskach według planu.
9.2 Ocena i klasyfikacja:
Po ostrzelaniu celów na danym stanowisku następujepomiar czasu.
Wynik, który decyduje o zajętym miejscu, jest sumą czasów, obliczonych z poszczególnych stanowisk.
9.4 Cele, ilości strzałów, sprawy różne :
a) Każdy tor CAS: cele metalowe, 10 szt. karabin, 5szt. na jeden rewolwer, 4+ strzelba
b) 20 rzutków (40 naboi elaborowanych czarnym prochem).
c) Tarcze papierowe ? 10 strzałów ocenianych.
9.5 Procedura strzelania torów CAS:
Zawodnik rozpoczyna tor z załadowanym rewolwerem w kaburze, lub na stanowisku.Rewolwer może posiadać załadowane wyłącznie 5 komór z kurkiemopuszczonym na pustej komorze. Karabin załadowany 10 nabojami, pusta komora nabojowa, kurek opuszczony. Strzelba z pustymi komorami nabojowymi, opuszczone kurki, otwarta. Na sygnał timer'a zawodnik ostrzeliwuje cele wg. określonego dla stanowiska schematu. Po ostrzelaniu celów wkłada rewolwer do kabury, oraz odkłada karabin i strzelbę na stanowisku. Ostatni strzał zatrzymuje pomiar czasu.
9.6 Brak trafienia skutkuje doliczeniem dodatkowych 5 sek. do wyniku za każdy nietrafiony cel.

10. Nagrody:
Za miejsca 1-3 dyplomy w poszczególnych kategoriach.

11. Postanowienia końcowe :
a) Uczestnicy zawodów muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz
regulaminustrzelnicy,a także procedury strzelania na danym torze.b) Używanie okularówochronnych i ochronników słuchu jest obligatoryjne dla strzelających, oraz osób obecnych na strzelnicy.
c) Podczas poruszania się po terenie strzelnicy broń musiznajdować się w kaburze lub futerale/pokrowcu.
d) Ładowanie broni na wyznaczonym stanowisku. Rozładowanie i sprawdzenie broni nawyznaczonym stanowisku.
e) Wejście na stanowisko na komendę i pod nadzorem rangeofficer'a.
f) Poważne wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu skutkują dyskwalifikacją zestanowiska lub z zawodów. Dyskwalifikacja z więcej niż jednego stanowiskaprowadzi do dyskwalifikacji z zawodów.
g) Poważne uchybienia to: upuszczenie broni, przypadkowy wystrzał padający wodległości mniejszej niż 2 m od któregokolwiek z zawodników, naruszenie zasady 170 stopni oraz kierowanie lufy w stronę osób znajdujących się na zawodach oraz podobne zachowania które potencjalnie grożą spowodowaniem obrażeń ciała.
h) Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa lub nie stosujące się regulaminu strzelnicy lub poleceń range officer'a zostają zdyskwalifikowane i opuszczą terenstrzelnicy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

13. Osobom nie posiadającym broni organizator nie zapewnia broni lub amunicji.

14. Opłaty :
14.1 Startowe w zawodach wynosi: - 120 zł. opłata za udział w zawodach we wszystkich konkurencjach - płatna gotówką na miejscu
14.2 W trakcie zawodów przewidywany jest 1 ciepły posiłekz grilla w ramach w/w opłat.
14.3. Zakwaterowanie oraz wyżywienie ponad w/w posiłek we własnym zakresie.

15. Ubiór :
a) Zawodnicy muszą posiadać przynajmniej 2 elementy historycznie nawiązujące do używanej broni (np. chusta, kapelusz, koszula, spodnie, kurtka, buty, wyposażenie itp.).
b) Współczesne sportowe lub wojskowe elementy stroju (kurtki strzeleckie, czapki bejsbolowe, rękawice strzeleckie, dresy i bluzy sportowe, wojskowa odzież maskującą itp.) są zabronione.
c) W szczególnych przypadkach (np. ciężkie warunki pogodowe) organizator dopuszcza możliwość startu pomimo niewłaściwego ubioru.16. W trakcie zawodów odbędzie się wystawa kolekcji broni palnej.

17. Istnieje możliwość uzgodnienia użyczenia broni oraz amunicji, potrzebę taką należy zgłosić podczas rejestracji internetowej na stronie stowarzyszenia W.A.S. Banditos.

18. O nie uregulowanych sprawach decydują organizatorzy
10
Terminy Zawodów / 2.04.2023 - Olsztyn - Wiosenne zawody pneumatyczne KS GARDA
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Darek65 dnia 20 Marzec 2023, 08:48:21 »
2.04.2023 - Olsztyn
Wiosenne zawody pneumatyczne Klubu Strzeleckiego GARDA
Zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin zawodów


1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski, tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 2.04.2023 od godz. 10:00
3.1 strzelnica w Szkole Podstawowej nr 25, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "e" i "f")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:15
Zostaną rozegranie 4 konkurencje strzeleckie:

a) Ppn-20 - statyka
Pistolet pneumatyczny o energii max 7,5J,
- 5 strzałów próbnych i 2 serie po 10 strzałów ocenianych, odległość 10 m. Tarcza do strzelań Ppn.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

b) Kpn-20 - statyka
Karabin pneumatyczny o energii max 7,5J,
- 5 strzałów próbnych i 2 serie po 10 strzałów ocenianych, odległość 10 m. Tarcza do strzelań Kpn.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 600 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 200
- postawa stojąca
- nie dopuszcza się do strzelania podpórek, pastorałów ani profesjonalnego ubioru strzeleckiego (kurtka, spodnie)
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

c) Psp-10 - statyka
Pistolet lub rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- ocenianych będzie 10 z 15 najlepszych przestrzelin
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) Ksp-10 - statyka
Karabin sportowy bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 50 m. Tarcza TS-1.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- postawa leżąca
- strzelać można z wykorzystaniem jednej podpórki lub z pasa.
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

e) Psp-10 - statyka (Wyszków)
Pistolet lub rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- ocenianych będzie 10 z 15 najlepszych przestrzelin
- strzelać można z jednej ręki lub oburącz.
broń i amunicja własna

f) Ksp-10 - statyka (Wyszków)
Karabin sportowy bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-1. 
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
- maksymalna możliwa ilość punktów: 100
- postawa stojąca
broń i amunicja własna

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.
W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org (zostaje ograniczona ilość zawodników do 50).

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 31.03.2023 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy,
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności za pośrednictwem Przelewy24)
Strony: [1] 2 3 ... 10