Forum KS GARDA

Forum ogólne => Wiadomości => Wątek zaczęty przez: Darek65 w 11 Wrzesień 2021, 22:51:56

Tytuł: 20-21.11.2021 kurs Prowadzącego Strzelanie
Wiadomość wysłana przez: Darek65 w 11 Wrzesień 2021, 22:51:56
Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs "Prowadzący Strzelanie",
który odbędzie się w dn. 20-21.11.2021 od godz. 10:00
w Olsztynie, Manor Hotel, ul. Kanarkowa 47
Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS.
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS"
potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań
z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami.
Koszt kursu dla Członków Gardy wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com
Tytuł: Odp: 20-21.11.2021 kurs Prowadzącego Strzelanie
Wiadomość wysłana przez: kogut w 10 Listopad 2021, 09:22:23
Znalezione w sieci, mysle ze moze sie kazdemu przydac.

Artykuł opisuje zagadnienie uprawnień tak zwanego "Prowadzącego Strzelanie". Zajmiemy się aspektami prawnymi jak i praktycznymi owego uprawnienia które nabywamy odbywając specjalny kurs. Otóż istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Pierwszą kwestią jest znajomość definicji prawnej osoby pełniącej funkcję "Prowadzącego Strzelanie" i tak w §2 punkcie 2 zawarta jest owa definicja:

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się co następuje:

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) prowadzący strzelanie - osobę która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Gdy już znamy definicję prawną "Prowadzącego Strzelanie" poznajmy też podstawę prawną która definiuje wymaganie takich uprawnień. Istnieje taki zapis w ustawie jak Wzorcowy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic gdzie w rozdziale 1 zawarte są warunki korzystania ze strzelnicy. Znajdziemy w nim zakres obowiązków "Prowadzącego Strzelanie" z którego jasno wynika konieczność bycia na strzelnicy takiej osoby podczas odbywania treningu strzeleckiego.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
c) określenie właściciela broni,
d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na broń,
f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

W przypadku strzelców sportowych takie uprawnienia będą uzyskiwane z ramienia PZSSu. Polski Zwiazek Strzelectwa Sportowego posiada regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie. W regulaminie jest określone kto może przystąpić do odbycia takiego kursu z ramienia PZSSu. I tak §2 punkt 1 owego regulaminu mówi:

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej
c) posiada patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni oraz
licencję trenera albo sędziego lub zawodnika
2. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski zawierający zagadnienia jak w § 3. jest zwolniona z
obowiązku ukończenia kursu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b. Wykaz osób do wydania
legitymacji przesyła organizator takiego kursu zgodnie wg. ust. 5.

Punkt 2 mówi o tym, że organizatorem kursu mogą być kluby strzeleckie dlatego wiele klubów strzeleckich organizuje we własnym zakresie takie kursy i nie ma problemu żeby członkowie innych klubów wzięli też udział w takim kursie.

Posiadając uprawnienia "Prowadzącego Strzelanie" możemy odbywać treningi całkowicie we własnym zakresie (mam na myśli osoby posiadające własną broń) lub brać pod opiekę inne osoby nie mające pozwolenia na broń. Dotyczy to także osób posiadających pozwolenie na broń a nie posiadające uprawnień "Prowadzącego Strzelanie" - takie osoby nie powinny formalnie rzecz ujmując odbywać treningów samodzielnie.

Jak to się ma do osób posiadających broń na którą nie trzeba mieć pozwolenia czyli czarnoprochową lub pneumatyczną? Strzelać samodzielnie im nie wolno bez obecności "Prowadzącego strzelanie".
Teoretycznie na każdej osi powinien być przynajmniej jeden "Prowadzący Strzelanie".
Tytuł: Odp: 20-21.11.2021 kurs Prowadzącego Strzelanie
Wiadomość wysłana przez: Rafal87 w 14 Styczeń 2022, 15:50:12
czy są już  karty potwierdzające uprawnienia ?
Tytuł: Odp: 20-21.11.2021 kurs Prowadzącego Strzelanie
Wiadomość wysłana przez: Darek65 w 14 Styczeń 2022, 19:19:22
Jeszcze PZSS nie przysłał, trzeba czekać.