Forum KS GARDA

Forum ogólne => Terminy Zawodów => Wątek zaczęty przez: Darek65 w 03 Lipiec 2019, 18:22:36

Tytuł: 3.08.2019 - Kaczory - Zawody sąsiedzkie - runda I
Wiadomość wysłana przez: Darek65 w 03 Lipiec 2019, 18:22:36
3.08.2019 - Kaczory - Zawody sąsiedzkie - runda I, GWARD, GARDA
Zawody wpisane do kalendarza K-PZSS

Regulamin zawodów pod nazwą "Zawody sąsiedzkie" Klubu Strzeleckiego GWARD Kwidzyn i GARDA Ostróda

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej
- promocja miasta Ostróda

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GWARD Kwidzyn oraz GARDA z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 21/34 w Ostródzie. Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Dariusz Smosarski tel. 791 101 369, e-mail: ds@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: zawody odbywają się na strzelnicy dnia 3.08.2019 od godz. 10:00
Strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

4. Program zawodów
- rozpoczęcie zawodów - 10:00
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 10:10
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:30
Planowane jest rozegranie 5 konkurencji strzeleckich.

a) Pcz-10 - Jednoręki strzelec
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu o sile spustu min. 2 kg
- strzelania z pistoletu lub rewolweru, 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m. Tarcza TS-2.
- seria próbna 3 strzałów w czasie 60 sek.,
- po ocenie strzałów próbnych przez zawodników i zaklejeniu przestrzelin, oddajemy 10 strzałów w czasie 180 sek. 
- strzelać można tylko i wyłącznie z jednej ręki.
broń i amunicja własna


b) Psp-20 statyka
Pistolet sportowy - strzelania lub rewolweru bocznego zapłonu do tarczy TS-2,
5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych, odległość 25 m.
- seria próbna 5 strzałów w czasie 60 sek., po ocenie strzałów próbnych i zaklejeniu przestrzelin oddajemy 20 strzałów ocenianych  w czasie 300 sek.,
- oceniane będzie 20 przestrzelin (maksymalna możliwa ilość punktów - 200)
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk
broń i amunicja własna


c) Metalowa ściana
Strzelba gładkolufowa ("pompka", dubeltówka, bok), pistolet centralnego zapłonu.
Wymagana amunicja: 10 szt. śrutu max 28 g., 15 szt. amunicji do pistoletu.
Zawodnik ma do trafienia łącznie 15 celi blaszanych. Zaczyna strzelać do celi ze strzelby, po skończeniu amunicji resztę celi musi trafić z pistoletu,
po trafieniu wszystkich celi znajdujących się w odległościach od 6 do 15 m. zawodnik z pozostałej amunicji strzela do tarczy TS-2, która znajduje się na dystansie 25 m.
O wygranej decyduje suma przestrzelin na tarczy.
Broń i amunicja własna.


d) Strzelanie z breneki
Strzelba gładkolufowa ("pompka", dubeltówka, bok).
Oddajemy łącznie 5 strzałów z amunicji slugowej do tarczy nt-23 położonej w odległości ok. 40 m.
O wygranej decyduje ilość punktów.
Broń i amunicja własna


e) Ksp-20 Karabinek sportowy 5x5
Strzelamy z karabinu bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy karabinowej (5x5) na dystansie 25 m. z pozycji stojącej bez podpórki.
Oddajemy 5 strzałów próbnych do środkowej tarczy. Po strzałach próbnych przystępujemy do strzelania do skrajnych tarcz oddając po pięć strzałów do każdej ze skrajnych tarcz.
broń i amunicja własna


5. Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

6. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GWARD i GARDA
- zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające broń do celów sportowych
- sympatycy sportów strzeleckich


7. Zasady bezpieczeństwa:
7.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników oczu i uszu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
7.2 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół ? zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.3 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB).
7.4 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi.

8. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 

9. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

10. Klasyfikacja Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.

11. Nagrody Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych konkurencjach będą przyznawane dyplomy.

12. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę www.rejestracja.ksgarda.org

13. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 2.08.2019 do godz. 23:59
w tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zawodów oraz numer startowy
wpłaty bez tych danych traktowane będą jako darowizna na rzecz KS GARDA
(nie dotyczy płatności przez Przelewy24)
Tytuł: Odp: 3.08.2019 - Kaczory - Zawody sąsiedzkie - runda I
Wiadomość wysłana przez: Luko w 10 Lipiec 2019, 16:29:28
Niestety rejestracja na zawody, oraz opis konkurencji dopuszcza tylko opcję "broń własna".

Czy powyższe:
Cytuj
5. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
to pomyłka?
Tytuł: Odp: 3.08.2019 - Kaczory - Zawody sąsiedzkie - runda I
Wiadomość wysłana przez: Darek65 w 11 Lipiec 2019, 09:37:28
Dzięki.
To oczywiście była pomyłka, już poprawione.